Nếu Ngày Mai Con Không Đi Lễ Nữa

Tue,31/03/2020
Lượt xem: 2508

Nếu Ngày Mai Con Không Đi Lễ Nữa

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Nơi thánh đường liệu Chúa có buồn không ?
Chẳng còn tiếng hát ca hay nguyện lễ,
Hàng ghế lặng, cả Cung Thánh buồn tênh...

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Nỗi niềm này biết san sẻ cùng ai?
Từng nỗi buồn, sầu nặng gánh đôi vai.
Từng hạnh phúc, từng thử thách trong đời...

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Cả cõi lòng chợt khô héo nguồn ơn,
Thánh Thể Chúa giờ đây chẳng thể rước
Linh hồn này liệu có đủ đầy chăng?

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Ơn gọi mình con vẫn giữ trong tim
Dùng lặng im mà thêm lòng xác tín
Lạy Chúa Trời, xin cho mãi trung kiên..

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Lời Chúa sẽ là điều con suy gẫm
Chuỗi Mân Côi, con giữ mãi trong tay
Thánh Thể Thiêng (Liêng) con sửa soạn tâm hồn,
Lễ từ xa con sốt sắng hiệp thông,
Nhưng khao khát vẫn hoài chưa đầy thoả...

Nếu ngày mai con không đi lễ nữa
Chúa đừng lo, con sẽ mãi tin yêu
Con tín thác lời Thầy khuyên: “Đừng sợ”
Vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Thơ: Ngọn Nến Nhỏ

- Ban Mục vụ Ơn gọi TGPSG -

Nguồn tin: Ban Mục vụ Ơn gọi TGPSG