Chủng sinh các khóa

   “Có những hạt lại rơi vào đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8). Trong âm thầm lặng lẽ, những hạt giống của vườn ươm Phanxicô Xaviê tích góp sức sống mỗi ngày, rồi lớn lên, trổ bông và sinh hạt cho những mùa gặt mai sau. Sau chặng đường 30 năm hoạt động, ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê đã và đang có những đóng góp rất lớn và quan trọng trong việc đào tạo nhân sự cho hàng giáo sĩ hai Giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Những hoa trái trong công cuộc đào tạo 30 năm qua được đan dệt bởi tình yêu Thiên Chúa, sự bảo trợ của Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn Mạng, công khó của các Đấng Bề Trên và hy sinh đóng góp của mọi thành phần dân Chúa.

 

Thống kê
Số người online: 389
Tổng số truy cập:14.252.033