Thần Học

Tính hiệp hành, một dấu chỉ thời đại?

Tính hiệp hành, một dấu chỉ thời đại?

Tính hiệp hành (synodality) đang càng ngày càng xuất hiện nhiều trong đời sống Giáo Hội. Nó được nhắc tới nhiều từ các Thượng Hội Đồng Giám Mục gần đây về gia đình và về giới trẻ. Nó cũng được nhắc đi nhắc lại trong Công Nghị ở Đức gần đây như một khẩu hiệu mang tính chiến lược.

Trang [1] 2 3 4 5   »