Ban Đào Tạo

VI. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
Theo Bản Định hướng và Chỉ dẫn việc Đào tạo Linh mục của Hội đồng Giám Mục Việt nam, số 167-185, việc tổ chức Chủng viện được thực hiện như sau :
A. Ban Giám đốc
Ban Giám đốc chủng viện gồm:
– Cha Giám đốc
– 2 cha Phó Giám đốc
B. Ban đào tạo
Ban đào tạo gồm các cha thường trú trong chủng viện, với các phận vụ: Giám đốc và Phó Giám đốc, Linh hướng, Giám học, Quản lý, Đặc trách lớp.
1. Cha Giám đốc cùng với 2 cha Phó Giám đốc lo tổ chức, định hướng, điều phối, kiểm tra chung:
a) Đề xuất, đôn đốc, kiểm soát và điều chỉnh đường hướng sinh hoạt đào tạo chung cho cả chủng viện;
b) Cha Giám đốc gặp từng chủng sinh, nhất là các chủng sinh sắp lãnh tác vụ và chức thánh, và các chủng sinh sắp đi giúp xứ.
2. Cha Linh Hướng phụ trách đường hướng tâm linh chung cho chủng viện và hướng dẫn từng chủng sinh.
3. Cha Giám học lo chương trình học của Chủng viện
4. Cha Quản lý lo cho đời sống của cộng đồng Chủng viện, đặc biệt quan tâm đến các điều kiện như âm thanh, ánh sáng, điện nước, lao động, vệ sinh, tiếp tân và cơ sở nhà đất của Chủng viện.
5. Cha Đặc trách lớp giúp Trưởng lớp và Phó lớp điều hành lớp
(a) Đồng hành với các chủng sinh của lớp để hiểu biết và trợ lực cách sâu sát;
(b) Cùng với Cha Giám đốc nhận định về cá nhân các chủng sinh trong lớp.
6. Cha Đặc trách lớp và các Cha đồng hành với các tổ, các nhóm:
a. Tiếp xúc cá nhân nhằm giúp mọi người xác lập tương giao chân thành và có trách nhiệm với nhau. Đó là bước đầu cần thiết mở đường và trợ lực cho việc đào tạo.
b. Hàng tháng, họp mặt với lớp, nhằm soi sáng và khích lệ cho việc tự đào tạo trong các lĩnh vực: nhân bản, thuộc linh, tri thức, mục vụ, nhằm đào sâu trọng tâm đào tạo mà lớp đã chọn cho học kỳ hay cho năm học.
c. Liên hệ với cha Giám đốc và các vị hướng dẫn khác, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong đào tạo và cùng nhau tạo nên một nỗ lực chung (x. Ratio 154).
7. Một số Cha được phân công hỗ trợ các ban ngành của chủng sinh: Thư viện, phụng vụ, thể thao, mục vụ, y tế, văn nghệ, trang trí, cây kiểng…
8. Trực phụng vụ: luân phiên
9. Trực trật tự kỷ luật: luân phiên
10. Giải tội:
Thường nhiệm: các cha linh hướng
Đặc nhiệm: các cha do Đức giám mục chỉ định, và các Cha giúp tĩnh tâm, linh thao…
C. Ban Giảng huấn
Ban Giảng huấn gồm các giảng viên nội trú và ngoại trú lo việc giảng dạy.
 
 

Ban Đào Tạo chụp hình lưu niệm với các chủng sinh ngày khai giảng năm học mới 2019-2020

Thống kê
Số người online: 177
Tổng số truy cập:13.965.201