Mùa Lá Rụng (Thơ: Sương Thiên Linh)

Fri,21/04/2023
Lượt xem: 706

 Mùa Lá Rụng

 

Giữa bao la đất trời

Nhẹ nhàng lá vàng rơi

Lượn lờ theo cánh gió

Trút hơi lá trao đời.

 

Giữa muôn nghìn thế giới

Lá nhỏ bé chơi vơi

Trao làn hơi tạo tác

Sự sống trải bao thời.

 

Lá trao cả cuộc đời

Gửi màu áo xanh tươi

Khoác lên màu tàn úa

Trở về chốn nghỉ ngơi.

 

Ngắm nhìn lá vàng rơi

Ngẫm suy phận con người

Đời ta như chiếc lá

Mỏng manh giữa đất trời.

 

Một mai trút làn hơi

Gửi thân nơi Nguồn Cội

Hỏi thầm lá vàng rơi:

"Ta hiến chi cho đời?"./.

Sương Thiên Linh

Tản mạn lá vàng rơi – Chủng Viện, 18.04.2023 

 

Nguồn tin: