Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật 27 TN A: Là Ki-tô Hữu, Tôi Mặc Áo Cưới Như Thế Nào?

Sat,14/10/2023
Lượt xem: 762

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28, Thường Niên A

Ai trong chúng ta một khi đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội đều trở nên thụ tạo mới, mang Thần khí mới vào lòng bằng việc khoác vào mình chiếc áo trắng của Đức Ki-tô. Chiếc áo của sự thánh thiện, của sự tinh tuyền. Chiếc áo của sự chết đi con người cũ để trở nên con người mới trong Đức Giê-su Ki-tô. Chiếc áo của sự hiệp hành với anh chị em trong Gia đình Hội Thánh. Từ đó, chúng ta trở nên chi thể của Thân Hình Mầu Nhiệm Hội Thánh, trong đó Đức Ki-tô là đầu.

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu và từ bi. Ngài luôn mong muốn cho tất cả mọi người đón nhận ơn cứu độ. Tất cả mọi người chứ không riêng gì ai. Ai cũng có thể để bước vào con đường Giê-su, con đường cứu độ, con đường đem lại sự sống đời đời. Ngày xưa dân Do Thái cú luôn nghix rằng chỉ mình họ mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ, những người khác không được đón nhận. Họ quên mất rằng không chỉ họ mới được đón nhận ơn cứu độ, mà mọi người đều có thể được Thiên Chúa xót thương. Họ không cẩn thận thì họ cũng sẽ bị cất đi ơn cứu độ nếu họ không thực hành điều Chúa dạy và mệnh lệnh Ngài ban. Họ được mời vào dự tiệc cưới nhưng họ đã chểnh mảng và lo lắng sự đời, lo lắng của cải vật chất mà chối từ lời mời gọi của Thiên Chúa, của Đấng Lang Quân. Không những thế, họ còn tìm cách để bắt bớ và giết hại các ngôn sứ của Thiên Chúa sai đến để giúp họ ăn năn, hoán cải mà trở về để được ơn cứu độ.

Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối diện với lòng chai dạ đá của con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và quảng đại để trao ban ơn cứu độ cho con người, thế nhưng con người luôn tìm cách chối từ. Con người biện hộ cho cái tôi ích của bản thân và mải mê chạy theo những thú vui và cái chóng qua mà bỏ ngoài tai lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Họ quên mất đi theo Chúa thì được sống, bỏ Chúa thì sẽ mất hạnh phúc và sẽ không được sự sống đời đời.

Mỗi ngày chúng ta được mời gọi tham dự bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể nơi thánh lễ hằng ngày, nhất là thánh lễ Chúa nhật. Bữa tiệc vật chất cần cho thể xác, cần để sống mỗi ngày. Cũng vậy, linh hồn con người cần có của ăn của uống thánh, tức là Lời Chúa và Thánh Thể để được sống và sống dồi dào. Quả thật, chúng ta muốn giữ cho chiếc áo từ ngày Rửa tội được tinh sạch và thánh thiện, chúng ta phải năng chạy đến và giũ sạch chếc áo ấy trong Mình Máu Thánh Chúa Giê-su. Ngược lại, nếu chúng ta mải mê với sự đời và lười biếng trong việc lành phúc đức thì ‘chiếc áo linh hồn’ của chúng ta sẽ sinh ra bệnh hoạn, nhơ nhớp và hôi hám bởi những vết bẩn và tanh hôi của sự đời và của danh – lợi – dục.

Là ki-tô hữu, tôi phải luôn luôn chuyên chăm giặt sạch ‘chiếc áo của đời tôi’ trong Chúa Ki-tô bằng việc năng tham dự các bí tích và thực hành giới răn của Chúa hằng ngày. Để từ này tôi sống không còn là tôi mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Muốn được như vậy, tôi phải ý thức rằng dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, tôi phải ăn, phải uống và làm trong danh Chúa Ki-tô. Hơn nữa, tôi phải nỗ lực mỗi ngày để mọi lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ và cách sống của tôi luôn thể hiện đúng cách là vai trò và bổn phận của đời sống ki-tô hữu. Để rồi chúng ta không bị loại ra ngoài khỏi bữa tiệc của Thiên Chúa nhưng được mời gọi và ‘được rước vào’ bàn tiệc với Đức Giê-su không chỉ đời này nhưng cả đời sống viên mãn với Ngài.

Lm.Phaolô Phạm Trọng Phương

Nguồn tin:
Thống kê
Số người online: 155
Tổng số truy cập:14.826.396