Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Huấn Thị Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Lễ Phục Sinh – Năm 1988
2 Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Hội Nghị về chuyển nhượng các nơi thờ phượng và quản lý tài sản văn hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2018
3 Thông Điệp Của Đức Phanxicô Gửi Người Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội Hoàn Vũ về Thỏa Thuận tạm thời với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 29 tháng 9 năm 2018
4 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Ủy Ban Phụng Tự-Thông Báo Về Việc Ban Phép Lành Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá, ngày 03-12-2018
5 Văn kiện Tòa Thánh về Thể Thao 2018
6 Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về việc chấp nhận Bản Toát Yếu Giáo Lý 2005
7 Thư luân lưu gửi các Giám mục về việc dùng bánh rượu lễ 2017
8 Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề Giáo sĩ trị 2016
9 Thư Placuit Deo về Ơn cứu độ của Bộ Giáo Lý Đức Tin 2018
10 Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về cử hành lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh 2018
11 Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn gửi các tín đồ đạo Sikh 2018
12 Tông Thư-Tự sắc về Quản Lý Kinh tế Tòa Thánh 2014
13 Tông Thư Của Ðức Thánh Cha Phanxicô về năm Đời sống Thánh Hiến 2015
14 Tông Thư của ĐứcThánh Cha Bênêdictô XVI gửi GH Trung Quốc 2007
15 Tóm Lược Hiến Chế Lumen Gentium
16 Tóm Lược Hiến Chế Mặc Khải
17 Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ
18 Tông Thư Chuẩn Bị Ngàn Năm Thứ Ba 1994 - ĐGH Gioan Phaolo II
19 Tông Thư Lạy Chúa Xin Ở Lại Với Chúng Con 2004 - ĐGH Gioan Phaolô II
20 Huấn Thị Quyền Bính Và Vâng Phục 2008, phần 2 và 3 - ĐGH Bênêđictô XVI
21 Huấn Thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, 2002 - ĐGH Gioan Phaolô II
22 Tông Huấn Verbum Domini - Lời Chúa 2010 - ĐGH Bênêđictô XVI
23 Tông huấn Christifideles laici - Kitô hữu giáo dân 1988 - ĐGH Gioan Phaolo II
24 Tông Huấn Sám Hối Và Hòa Giải 1984 - ĐGH Gioan Phaolo II
Trang  «  [5] 6 7  »