Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 ĐTC Benedicto XVI - Huấn Từ Dành Cho Giới Trẻ Tại Chủng Viện Thánh Giuse - Yonkers - NY - 19-4-2008
2 Bộ Giáo Dục Công Giáo - Huấn Luyện Chủng Sinh Về Những Vấn Đề Liên Quan Đến Hôn Nhân Và Gia Đình - 19.3.1995
3 Bộ Giáo dục Công giáo - Chỉ thị về các tiêu chuẩn nhận định ơn gọi 2005
4 Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu - ĐGH Gioan Phaolô II
5 ĐTC Benedicto XVI - Huấn giáo nói về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu
6 Thông Điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý
7 Thông điệp Bách Chu Niên - Centesimus Annus - ĐGH Gioan Phaolô II
8 Tông thư "Porta Fidei” -Cánh Cửa Đức Tin- ĐGH Phanxicô
9 Tuyên Ngôn Về Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Đạo Đức Tính Dục - Bộ Giáo Lý Đức Tin - 1975
10 Thông Điệp Laudato Si’ 2015 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Về “Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung”
11 Bộ Giáo Lý Đức Tin - Huấn Thị Dignitas Personae Phẩm Giá Con Người Về Một Số Vấn Đề Về Đạo Đức Sinh Học
12 ĐTC Gioan Phaolô II – Sứ Điệp Đối Thoại Giữa Các Nền Văn Hoá
13 ĐTC Benedicto XVI - Sứ Điệp Nhân Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân Lần Thứ XVI (2008)
14 ĐTC Benedicto XVI - Sứ điệp nhân ngày bệnh nhân thế giới lần thứ XIV
15 ĐTC Benedicto XVI - Sứ Diệp Ngày Hòa Bình Thế Giới Lần Thứ 43 - 1-1-2010
16 ĐTC Benedicto XVI - Sứ Điệp Ngày Bệnh Nhân Thế Giới lần thứ XV (2007)
17 ĐGH Benedicto XVI – Sứ Điệp Dành Cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Lần Thứ XIV (2006)
18 Tông huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui Của Tình Yêu - ĐGH Phanxicô
19 Tông huấn Gaudete et Exsultate - Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay
20 Thông Điệp Caritas In Veritate - Bác Ái Trong Chân Lý – 2009 - Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI
Trang  «  [7]