Ủy Ban Phụng Tự: Giải Đáp Về Cử Hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Fri,29/03/2024
Lượt xem: 503

ỦY BAN PHỤNG TỰ:

GIẢI ĐÁP VỀ CỬ HÀNH THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Ngày 27 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi: Vào chập tối ngày thứ Bảy Tuần Thánh, nhiều giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ nhất dành cho thiếu nhi, và Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ hai dành cho người lớn. Vậy,  được phép cử hành hai Thánh lễ Vọng Phục sinh tại cùng một nhà thờ không?

Đáp: Không. Chỉ được cử hành một Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại mỗi nhà thờ mà thôi như được hướng dẫn rõ ràng trong chữ đỏ của Sách lễ Rôma [2002] như sau:

Đêm Vọng này là đỉnh cao, vượt trên mọi đại lễ, vì thế chỉ được cử hành một lần trong mỗi nhà thờ theo trình tự: sau nghi thức thắp nến và công bố Tin Mừng phục sinh (phần thứ nhất của Đêm Vọng), Hội Thánh, với trọn niềm tin tưởng vào lời Chúa và điều Người hứa, suy niệm về những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người thuở ban đầu (phần thứ hai hay phụng vụ lời Chúa), đến lúc sắp bước sang ngày mới, khi các thành viên mới đã được tái sinh trong giếng rửa tội (phần thứ ba), Hội Thánh được mời đến bàn tiệc Chúa đã dọn sẵn cho Dân Người, cử hành lễ tưởng niệm sự chết và phục sinh của Chúa cho tới khi Người đến (phần thứ tư) (Sách lễ Rôma [2002], “Đêm Vọng Phục Sinh,” số 2).

Chúng ta có thể hiểu thêm về quy định trên trong:

1/ Thư Luân Lưu Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Đại Lễ Phục Sinh của Bộ Phụng tự ban hành ngày 20/01/1988 (Prot. N. 120/88)“Vào dịp này, ước mong nhiều cộng đoàn gần nhau hoặc những nhóm ít người, không thể tổ chức các nghi thức tuần thánh, qui tụ về một nhà thờ để cử hành các nghi thức chung với nhau. Những cử hành Canh Thức Vượt Qua cho các nhóm đặc biệt không được khuyến khích, vì ý nghĩa vượt trên cả việc Canh Thức này, là các tín hữu phải hiệp nhất nên một và cùng diễn tả chung một tâm tình về cộng đoàn giáo hội. Những tín hữu di dân được khuyến khích tham dự vào các cử hành phụng vụ ở những nơi thuận tiện cho họ” (số 94).

2/ Sách lễ Rôma [1975 / 2002]“Trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện (Sách lễ Rôma [1975], Canh Thức Vượt Qua Qui Luật Cần Biết”, số 8 / Sách lễ Rôma [2002], “Đêm Vọng Phục Sinh,” số 9).

Vậy, chỉ được cử hành một Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh tại mỗi nhà thờ mà không có bất cứ Thánh lễ nào được cử hành vào thứ Bảy Tuần Thánh trước Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh này.

WHĐ (27.03.2024)

 

Nguồn tin: https://hdgmvietnam.com
Tags :
Thống kê
Số người online: 155
Tổng số truy cập:14.826.537