Tin Tức

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám Quản Giáo Phận Hà Tĩnh Thăm Và Huấn Đức Tại Đại Chủng Viện

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám Quản Giáo Phận Hà Tĩnh Thăm Và Huấn Đức Tại Đại Chủng Viện

Chiều ngày 06/5 vừa qua, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám quản Giáo phận Hà Tĩnh đã đến thăm gia đình Đại Chủng viện và huấn đức cho quý chủng sinh tại Đại Chủng viện thánh Phaxicô Xaviê. Cùng đi với ngài có cha Chưởng ấn Tòa Giám mục Phêrô Nguyễn Đoài.

Trang  «  [5] 6 7 8  »