Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: Tình Yêu Chiến Thắng Hình Phạt

Sat,09/03/2024
Lượt xem: 113

TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG HÌNH PHẠT

(Suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay B)

Đọc lại lịch sử Israel chúng ta bắt gặp một dân tộc Do Thái, tuy ban đầu được Chúa tuyển chọn và yêu thương, nhưng họ đã sa ngã bởi việc bỏ Thiên Chúa, bỏ giới răn của Người để chạy theo các thần ngoại. Họ được Thiên Chúa săn sóc và đùm bọc ngang qua các trung gian của Thiên Chúa, thế nhưng họ đã cứng đầu, cứng cổ, chai lì, phớt lờ và bỏ ngoài tai các mệnh lệnh của Thiên Chúa để rồi phạm tội và bất tuân với Thiên Chúa. Vì thế họ bị Thiên Chúa sửa phạt bằng nhiều cách thế khác nhau nhằm giúp họ ăn năn hối cải, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ các tà thần mà quay trở về với Thiên Chúa, trở về với nẻo chính đường ngay. Dẫu dân Do Thái, dân được tuyển chọn có bất trung bất nghĩa, nhưng Thiên Chúa đã không giận hờn mà loại bỏ họ. Ngài vẫn tiếp tục tìm kiếm, yêu thương và quan tâm họ bởi các ngôn sứ, tiên tri của Thiên Chúa.

Quả thật, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và công chính, Ngài có quyền phá huỷ tất cả công trình mà Ngài đã dựng nên. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa không nỡ làm như thế, Ngài đã tìm mọi cách để cứu vớt tất cả con cái tội lỗi của Ngài. Ngài không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải để được sống. Đúng là Thiên Chúa chậm giận nhưng yêu thương suốt cả đời. Dẫu dân Ngài ba lần bảy lượt sa ngã mà đi ngược lại đường lối huấn lệnh của Thiên Chúa, nhưng thay vì tiêu diệt và đánh phạt, thì Thiên Chúa đã một lòng trung tín và hết mực đón nhận những yếu đuổi của họ cũng như sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm để họ được sống muôn đời.

Hơn nữa, con người thường dễ thay đổi lối sống, dễ dàng sa ngã và chạy theo những quyến rũ bất chính của ma quỷ, kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa. Vì xuất thân từ dòng dõi của A-đam và E-và nên con người cũng đã mang trong mình sự kiêu ngạo mà làm theo tự do của mình mà bỏ qua những ý định cũng như mệnh lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho con người có lý trí, có ý chí và tự do để con người biết sử dụng các quan năng ấy cho đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích phần rỗi cho bản thân. Tuy nhiên, vì con người đã lạm dụng tự do của mình để thích làm gì thì làm và đôi khi đã làm nhiều điều ngược lại giới răn của Thiên Chúa. Có thể nói khi con người sử dụng tự do không hợp ý Thiên Chúa là con người đang rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ hoặc đang nghiêng chiều về sự diệt vong. Ngược lại, nếu con người sáng suốt dùng tự do của Chúa ban để làm theo thánh ý Thiên Chúa thì sẽ được hạnh phúc và được sống.

Mặt khác, đứng trước những sai lỗi và bất tuân của dân Israen, nơi Cựu Ước Thiên Chúa đã dùng các tiên tri, các ngôn sứ để sửa dạy và truyền rao yêu thương của Thiên Chúa đến với họ để họ được yên hàn. Đến thời Tân Ước, Thiên Chúa đã dùng ngay Con Một của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng là Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người mà cứu chuộc nhân loại. Quả thật, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa của Người đối với nhân loại tội lỗi là tìm kiếm và yêu thương. Ngài đã yêu con người đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin và đón nhận Người Con ấy thì sẽ được sống và sống dồi dào. Hay nói cách khác, Con Thiên Chúa là Đức Giê-su đã đến với thế gian tội lỗi để ban ánh sáng và ơn cứu độ cho muôn người. Ngài là ánh sáng đã đến thế gian, những ai biết tiếp nhận Ngài thì sẽ được đón nhận ánh sáng ban lại sự sống đời đời. Thật vậy, ‘gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’ là thế! Ai càng gần gũi với Đức Ki-tô, nguồn Ánh Sáng diệu huyền thì sẽ không phải đi trong bóng đêm của đau khổ và tội lỗi nhưng sẽ được soi sáng và dẫn tới bến bình an đích thực.

Chúa nhật IV Mùa Chay nhắc nhở mọi ki-tô hữu rằng con người thì luôn luôn dễ dàng thay đổi lòng dạ và dễ dàng sống ngược lại với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, con người phải chịu đau khổ, chịu thử thách và gian nan trong cuộc đời. Do tội, do sự bất trung và bất tín mà con người xứng đáng bị đánh phạt bởi Thiên Chúa. Quả thật, nhờ sự sửa phạt, cụ thể nhờ việc lưu đày ở Babylon của dân Do Thái ngày xưa phải chịu, con người đã nhận ra được những yếu đuổi, những bất trắc và những sai lầm để nhờ ơn Chúa, con người quyết tâm để hồi tâm, xét mình hầu mau chóng trở về với Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Mặt khác, một bên con người dễ dàng sa ngã mà phạm tội, thì bên này, Thiên Chúa là Cha giàu lòng vị tha và đầy nhân ái bao dung đối với con người, nhất là đối với những người tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa luôn tìm kiếm những con người tội lỗi hơn là kẻ công chính. Thiên Chúa không mệt mỏi để yêu thương và tha thứ cho người. Do đó, muốn được yêu thương, muốn được tha thứ, muốn được cứu độ, con người phải mau quay đầu trở lại để làm hoà với Thiên Chúa và nối kết với anh chị em. Hơn nữa, con người được mời gọi hãy mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình. Mến Chúa và yêu người là điều kiện tiên quyết và quan trọng để con người xứng đáng hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tóm lại, Đức Giê-su, dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nếu ai biết đón nhận và thực thi những giới răn của Ngài thì sẽ được hạnh phúc muôn đời. Chính Ngài là Thiên Chúa thật, nhưng Ngài đã làm người, đã đến trần gian để thi ân giáng phúc hầu mời gọi mọi người ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng để được đón nhận Nước Trời. Chính Đức Giê-su, Người sẽ phải treo trên cây thánh giá chịu chết vì tội lỗi nhân loại và để cứu độ nhân loại. Quả thật, chính Đức Giê-su cũng đã khẳng định như Môi-sê đã treo con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

Nguồn tin: