Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A - Thiên Chúa Xét Xử Dựa Trên Tình Yêu

Sat,25/11/2023
Lượt xem: 3519

Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu

Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Chúng ta cử hành trọng thể lễ Chúa Kitô Vua. Thánh l này được Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập vào ngày 11/12/1925 trong bầu khí tạ ơn và hân hoan mừng Năm Thánh. Bởi lẽ, vào những thập niên đầu thế kỷ 20, thế giới phải đối diện với trào lưu tục hóa và vô thần. Đức Giáo Hoàng thiết lập lễ này để mời gọi mọi tín hữu biết tôn thờ và yêu mến Chúa Kitô là Vua của mọi tâm hồn. Sau Công Đồng Vaticanô II, lễ này được đặt ở cuối năm phụng vụ để nói lên rằng: Chúa Kitô là vua vũ trụ, vua các tâm hn, là ch thi gian, là vua trên các vua, là Chúa trên các chúa.

1. Ý nghĩa tước hiệu ‘Vua’ và ‘Nước Chúa’

Chúng ta biết rằng trong Tin Mng dân Do Thái đã có ln tôn Đức Giêsu lên làm vua, nhưng theo kiu vua chính trị. Nghĩa là họ mong Người làm vua để giải phóng dân Do Thái thoát ách độ hộ của nước ngoài. Người đã tránh né và từ chối kiểu làm vua như thế (x. Ga 6,15; Lc 19,38). Bởi vì, sứ vụ của Người không phải đến để làm người đứng đầu một quốc gia, một đảng phái hay một thể chế chính trị. Người không muốn “là thủ lãnh các dân tc như các hoàng đế, các vua chúa, hay các tổng thống trên thế giới (x. Mt 20,25). Ngược lại, Chúa có lần tự nhận mình là vua trước mặt Philatô khi ông ta hỏi Chúa:

“Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37).

Trước đó Chúa Giêsu nói:

“Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36).

Theo đó, Nước Chúa hay vương quc của Đức Kitô không được đồng hóa hay thuc v mt quc gia, mt chính th chính trị nào, cũng không bị gii hạn bi mt lãnh th hay mt đất nước nào. Nước Chúa hin din trong thế gii mt cách vô hình và thiêng liêng. Bởi Nước Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là vương quốc của tình yêu, chân lý, hòa bình và nim vui trong Chúa Thánh Thn (x. Rm 14,17). Chúa Giêsu đã thiết lp Nước Chúa khi Người hin diện ở trên trần gian. Người như là vị mục tử được nói ở trong bài đọc I, chăm sóc, kiểm soát đoàn chiên và hiến mình cho đoàn chiên (x. Ed 34,11-12,15-17). Đặc biệt, như lời của thánh Phaolô trong bài đọc II (x. 1 Cr 15,20-28), với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Đức Kitô đã chiến thắng sự dữ, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, sự chết và ma quỷ, Người thiết lập vương quốc mới, để đưa con người vào trong vương quốc của sự sống vĩnh cửu là thiên đàng. Vì lẽ đó, Người được tôn vinh và tuyên xưng là vua của mọi tâm hồn.

2. Để được làm công dân Nước Chúa

Nhưng làm sao có thể được vào Nước Chúa? Tin Mừng hôm nay trả lời cho câu hỏi đó khi nói về phán xét chung. Lúc đó Chúa Kitô xut hin như là vị thm phán ti cao xét x nhân loại. Đây là d ngôn tuyt vi v ngày cánh chung. D ngôn dùng mt thứ ngôn ng bình dân và nhng hình nh đơn sơ, nhưng cha đựng s đip tht quan trng. Nó din t chân lý v s phn cui cùng ca chúng ta và v tiêu chun mà Thiên Chúa da vào đó để xét x chúng ta.

Số phận mỗi người và thế gii có khi đầu và có kết thúc. Bi l, thế gii không phi ngu nhiên mà có, cũng không phải chỉ là kết quả của tiến hóa t nhiên như triết gia vô thn nói. Nhưng vũ tr và con người được Thiên Chúa to dng, yêu thương và cu độ (x. St 1-2).

Và số phn của mọi người sẽ được định đoạt thành hai hng người, người được chúc phúc và chúc d:

Nào nhng kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến tha hưởng Vương Quc dọn sn cho các ngươi quân bị nguyn rủa kia, đi đi cho khut mt Ta mà vào lửa đời đời (Mt 25,34.41).

3. Xét xử theo tiêu chuẩn tình yêu

Một chi tiết ca d ngôn đáng chúng ta chú ý đó là tiêu chun mà da vào đó vị thm phán xét x:

Khi ta đói các ngươi đã cho ăn, khi ta khát, các ngươi đã cho ung…” (Mt 25,35-36).

Đây là tiêu chuẩn mà Thiên Chúa sẽ xét x mi người chúng ta. Thiên Chúa s xét x chúng ta da theo tiêu chun ca lòng bác ái. Như thánh Gioan Thánh Giá lưu ý: Vào ngày cui cùng, Thiên Chúa xét x chúng ta da trên tình yêu.

Thật vậy, Thiên Chúa không xét x chúng ta da trên kiến thc, địa vị, của cải mà chúng ta có. Nhưng Người da trên lòng yêu thương của chúng ta đối vi tha nhân, nht là đối vi người đau kh. Cha Mark Link nói: Khi Chúa đến, Ngài không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào. Nhưng Ngài sẽ cân đo trái tim của chúng ta yêu thương ra sao.”

Như thế, nhng người được vào Vương Quc Thiên Chúa không phải là nhng người nói: Lạy Chúa, lạy Chúa trên môi ming, nhưng là nhng người tuân gi gii răn của Thiên Chúa, nhng người thc thi tình bác ái đối vi anh em đồng loại. Vì thế, s đip mà Li Chúa mi gọi chúng ta hãy cho k khát ung, cho k đói ăn, cho khách l tr nhà, thăm viếng người đau yếu và tù đày… Tắt một lời, là hãy có lòng thương xót và làm việc thiện cho những người bt hạnh và đau kh. Vì họ là hin thân của Đức Kitô.

Thánh Martinô thành Tours là một quân nhân La Mã vừa là một Kitô hữu. Một ngày mùa đông lạnh giá, khi ngài đi vào một thành phố, có người hành khất chặn ngài lại xin bố thí, Martinô không có tiền để giúp anh, nhưng khi thấy người hành khất xanh xao và run rẩy vì giá lạnh, Martinô đã chạnh lòng thương và đã cho anh cái cần nhất. Ngài cởi chiếc áo nhà binh đã sờn rách, rồi xé một nửa cho người hành khất. Tối hôm ấy, khi trở về nhà, ngài nằm mơ thấy thiên đàng với các thiên sứ đang bao quanh Chúa Giêsu và thấy Chúa đang mặc nửa chiếc áo lạnh nhà binh của ông. Một thiên sứ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao Ngài mặc chiếc áo sờn rách đó? Ai đã cho Ngài áo đó?” Chúa Giêsu trả lời: “Martinô, tôi tớ của Ta đã cho Ta.”

Như thế, với dụ ngôn v ngày phán xét chung, l Chúa Kitô Vua mang li cho chúng ta mt cái nhìn trước v tương lai ca mi người chúng ta. Trong ngày sau hết, Đức Kitô sẽ là vua xét xử nhân loại. Người sẽ xét xử chúng ta dựa trên lòng bác ái của mỗi người đối với tha nhân, nhất là với người nghèo khổ. Chúng ta cố gắng yêu thương nhau, và làm việc thiện cho nhau, nhất là cho người nghèo khổ khi chúng ta có thể, để ngày sau hết, chúng ta được nghe vị Thẩm Phán nói với chúng ta bằng những lời này:

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ khi thu to thiên lp địa (Mt 25,34).

Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

               PGĐ. Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê

Nguồn tin:
Tags :