Kinh Thánh - Phụng Vụ

Tại Sao Thánh Giá Lại Mang Tượng Chúa Phục Sinh?

Tại Sao Thánh Giá Lại Mang Tượng Chúa Phục Sinh?

Tại một số nhà thờ mới cất bên Việt Nam, người ta thấy trên Thập giá thay vì tượng Chúa chịu nạn lại có tượng Chúa Phục sinh hay Linh mục Thượng phẩm. Tại sao lại có sự thay đổi ấy?

Trang [1] 2 3  »