Văn Hóa - Hiệp Thông

Ðôi Nét Cuộc Hội Thảo Về Chữ Quốc Ngữ Sắp Diễn Ra

Ðôi Nét Cuộc Hội Thảo Về Chữ Quốc Ngữ Sắp Diễn Ra

Từ ngày 25 – 26.10.2019, Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “400 năm hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ trong lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam” tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.