Sứ Mệnh Website

 Những Nẻo Đường Loan Báo Tin Mừng 

 Thời Kỹ Thuật Số

 Đại Chủng viện Xã Đoài – tiền thân của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê – đã được thành lập từ năm 1877. Trải qua chặng thời gian 123 năm hình thành và phát triển, cơ sở đào tạo Linh mục cho 2 Giáo phận thuộc địa bàn miền Trung Việt Nam đã kinh qua những thăng trầm lịch sử của Giáo Hội và đất nước, đến nay đã khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong việc góp phần làm thay đổi diện mạo Giáo Hội và xã hội qua những nẻo đường loan báo Tin Mừng. Từ cơ sở đào tạo này đã có hàng ngàn tay thợ lành nghề trên cánh đồng truyền giáo, đáp ứng được lòng mong mỏi và niềm khao khát của hàng triệu người dân.

Từ năm 1988, sau 17 năm bị đóng cửa vì những lý do lịch sử, Đại Chủng viện Xã Đoài đã được tái thành lập và đổi tên là Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Vinh Thanh, do nhu cầu kết hợp đào tạo linh mục cho Giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Tiếp bước truyền thống kiên trung của các bậc tiền bối, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã đáp ứng được tâm nguyện của mọi thành phần dân Chúa trên địa bàn bốn tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh – Bình và góp phần vào việc xây dựng Giáo Hội và xã hội thông qua công cuộc đào tạo những Linh mục cho Giáo Hội như lòng Chúa muốn.

Ngày nay, trong thời đại kỹ thuật số và trong một “thế giới phẳng”, việc đào tạo linh mục có những điểm thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức đến từ não trạng của con người thời đại xem tôn giáo như một thực tại bị mất giá, hệ quả của phong trào tục hóa và giải thiêng đang lên ngôi trong nếp sống của xã hội tiêu thụ. Cùng với đà tăng trưởng về kinh tế và khoa học kỹ thuật, những giá trị tốt đẹp của truyền thống, như hệ tham chiếu cho nếp sống đời tu, cũng đã dần bị mai một. Tuy nhiên, không ai phủ nhận được những đóng góp to lớn của nó trong đời sống Giáo Hội và xã hội. Vì vậy, việc khai thác sử dụng những lợi thế mà “thời kỹ thuật số” mang lại là điều cần thiết và mang tính cấp bách. Nhận thức được vai trò và sứ mệnh hiện diện của mình giữa lòng xã hội thông qua phương tiện truyền thông nhanh chóng, tiện lợi và hữu hiệu trong việc “công bố thông điệp của mình cho thế giới”(*), Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã lập trang web có tên miền dcvphanxicoxavie.com, để nhằm thực hiện những mục đích sau:

– Giới thiệu cho mọi thành phần dân Chúa biết được định hướng đào tạo Chủng sinh – ứng sinh Linh mục – của hai Giáo phận Vinh và Thanh Hóa, để qua kênh thông tin này, mọi người cùng góp phần mình vào công cuộc đào tạo.

 – Gia trang dcvphanxicoxavie.com cũng là một không gian và môi trường giúp cho Chủng sinh học tập, nghiên cứu, suy tư, đóng góp những ý tưởng của mình trong việc loan báo Tin Mừng.

 – Đặc biệt, trang nhà của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê mở chuyên mục Diễn đàn Mục vụ nhằm tạo sự tương tác giữa thực tiễn đời sống mục vụ của các Linh mục nơi các giáo xứ và việc học của Chủng sinh trong Đại Chủng viện, để qua đó, trang nhà Đại Chủng viện sẽ góp phần tìm các giải pháp tháo gỡ những vấn nạn trong đời sống mục vụ, trong việc dạy giáo lý… nhằm giúp các Linh mục quản xứ, các giáo lý viên, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng kinh nghiệm mục vụ cho Chủng sinh thông qua các tình huống mục vụ trong đời sống thực tiễn.

Từ những lý do nêu trên, trang nhà Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê mở ra nhằm thực hiện tâm nguyện của mình trong việc đào tạo Chủng sinh – Linh mục tương lai – cho hai Giáo phận Vinh và Thanh Hóa.

  Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá


Nguyên Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê

  —————————————————

(*) Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội, Đạo đức truyền thông, số 7

 

Thống kê
Số người online: 119
Tổng số truy cập:14.826.185