Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Thống, giáo xứ Xã Đoài, thân phụ của thầy Antôn Nguyễn Trung Hiếu, Chủng sinh khóa XV

Thu,15/07/2021
Lượt xem: 1094

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

 †

 CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Gia đình kính báo:

Ông Cố
PHÊRÔ 
NGUYỄN VĂN THỐNG
Sinh ngày 01/03/1966
tại giáo xứ Xã Đoài
, giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh
Là thân phụ của thầy Antôn Nguyễn Trung Hiếu
,
Chủng sinh khóa XV
, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 2h00', thứ Năm, ngày 15 tháng 07 năm 2021
Hưởng dương 55 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 13h45′,
Thứ Sáu, ngày 16
 tháng 07 năm 2021

tại tư gia, Giáo họ Bùi Chu, xứ Xã Đoài
(Xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho linh hồn Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Nguồn tin:
Tags :