Ban Mục vụ Ơn gọi GP Vinh: Thông báo về việc nhận hồ sơ gia nhập dự tu giáo phận 2019

Tue,16/07/2019
Lượt xem: 1293

 GIÁO PHẬN VINH

BAN MỤC VỤ ƠN GỌI
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Số 07/19-MVOG

Xã Đoài, ngày 16 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v: Nhận hồ sơ gia nhập Dự tu Giáo phận

Kính gửi: Quý cha và toàn thể anh chị em,

Theo quy định của Bề trên Giáo phận và Ban Đào tạo về điều kiện dự thi vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê những năm tới, các ứng sinh phải đăng ký và tham gia sinh hoạt trong Nhóm Dự tu Giáo phận Vinh trong thời gian ít nhất ba năm. Vì thế, nhân dịp đầu năm học mới, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận sẽ nhận hồ sơ đăng ký của các ứng sinh muốn gia nhập Dự tu Giáo phận, với những thông tin sau:

I. HỒ SƠ

 1. Đơn xin gia nhập Nhóm Dự tu Giáo phận (theo Mẫu Đơn đính kèm);
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh chân dung 4×6 (theo mẫu Sơ Yếu Lý Lịch đính kèm);
 3. Chứng thư Rửa tội và Thêm sức;
 4. Giấy chứng nhận của linh mục quản xứ về tư cách, đạo đức và sức khỏe của đương sự;
 5. Bản sao một trong ba giấy sau:
  – Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (nếu đã học xong);
  – Giấy chứng nhận đang học đại học hoặc cao đẳng (nếu đang học đại học/cao đẳng);
  – Giấy báo đậu đại học hoặc cao đẳng.

II. ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Điều kiện

– Nam thanh niên Công giáo:
+ Có đạo đức tốt, ý hướng ngay lành
+ Có sức khỏe tốt

2. Thời hạn

– Hồ sơ sẽ được tiếp nhận từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 30/09/2019(1).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

– Lm. Phaolô Nguyễn Thiện Tạo, Tiền Chủng viện Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An; Số điện thoại: 0963.554.278 | Email: mucvuongoi@gmail.com

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Quan thầy Giáo phận, xin Thiên Chúa chúc lành và ban dồi dào ân sủng cho tất cả chúng ta.

 

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi
(Đã ký & đóng dấu)
Lm. Phaolô Nguyễn Thiện Tạo


(1) Để các lớp dự tu sinh hoạt đúng thời gian, xin các em dự tu nộp hồ sơ đúng theo thời hạn đã thông báo.


Đính kèm

Thông báo nhận hồ sơ gia nhập Dự tu Giáo phận (pdf)
Mẫu Đơn xin gia nhập Nhóm Dự tu Giáo phận (word)
Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch (word)

 

Nguồn tin: gpvinh.com