Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay A - Đối Thoại Với Ma Quỷ Thì Chết – Đối Thoại Với Thiên Chúa Thì Sống

Fri,24/02/2023
Lượt xem: 627


Một chàng thanh niên đến gặp cha Philipphê Neri: Thưa cha, con muốn sửa mình lắm, nhưng cám dỗ thì quá mạnh, con phải làm sao đây?

Cha Philipphê nói:

- Hãy cố gắng lên! Cha đề nghị hai việc: mỗi ngày con hãy cố gắng sốt sắng đọc kinh Lạy Nữ Vương và suy niệm đến cái chết. Con thấy một người chết mà không ai chôn cất, đã bị thối rữa ra chưa? Rồi con hãy tự nhủ: vì những thú vui xác thịt mà tôi phải ra thế này và mất hạnh phúc nơi Chúa thì thật là khốn nạn cho tôi! 

Chàng thanh niên nghe lời khuyên và thực hành khá nghiêm túc. Nhờ ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ dần dần chàng ta từ bỏ được tội xác thịt đó.

Quả thật, ‘sống chết’ tuỳ thuộc cách chọn lựa của chúng ta. Là những người có đức tin, chúng ta được dạy rằng nếu chúng ta chọn lựa đường lối và mệnh lệnh của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được sống và hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta đi sai đường lối của Thiên Chúa để chạy theo cách suy nghĩ, đường lối của ma quỷ thì chúng ta sẽ chết, chết đời đời. Hay nói cách khác, nếu chúng ta đến gần hay đối thoại với Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng được mọi mưu chước của ma quỷ và để được sống. Và nếu chúng ta nghe theo hay đối thoại với ma quỷ, chúng ta sẽ bị xa lìa Thiên Chúa và đương nhiên sẽ phải bị rơi vào cảnh tối tăm của tội lỗi và chết chóc. Ngang qua các bài đọc của Chúa nhật I Mùa Chay hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra được những tư tưởng trên cách rõ ràng: đối thoại với ma quỷ sẽ phải chết nơi bài đọc I và đối thoại với Thiên Chúa để loại trừ cám dỗ của ma quỷ thì chúng ta sẽ được sống.

Đối thoại với ma quỷ thì sẽ chết

Ma quỷ là cha của sự dối gian và là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Chúa. Một đang Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo muôn loài muôn vật, là Đấng luôn yêu thương và cứu sống. Người là Thiên Chúa Tình Yêu luôn luôn muốn cho loài người được hạnh phúc và hưởng ơn cứu độ. Bên này, ma quỷ là các thiên thần kiêu ngạo đã bị loại ra khỏi thiên đàng nay trở nên kẻ phản nghịch và chuyên tìm cách chống trả lại Thiên Chúa. Chúng luôn tìm cách lôi kéo, cám dỗ và dẫn dụ loài người làm theo đường lối của chúng để xa lìa Thiên Chúa và chống lại những mệnh lệnh cũng như giới răn yêu thương của Người. Ma quỷ nói ranh ma quỷ quyệt. Nó luôn dùng những cái lợi trước mắt và thực tiễn để ‘mời gọi’ loài người, kẻ dễ tin đi theo nó nhằm phá hoại kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu con người nhẹ dạ cả tin mà cứ đối thoại và nghe theo lời mời mọc ngọt ngào của ma quỷ mà phạm tội chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chịu nhiều hình phạt đích đáng, ngay cả cái chết đời đời. Nơi bài đọc I, tổ tông loài người là Adam và Eva đã không vâng lời Thiên Chúa nhưng nghe lời dụ dỗ mơn trớn của con rắn, là hình ảnh của ma quỷ để rồi sa ngã và phạm tội. Tại sao vậy? Vì ông bà đã không chống trả dứt khoát với ma quỷ nhưng đã lân la, tò mò gợi chuyện và đối thoại với nó lâu giờ dẫn đến thất bại và sa ngã thảm thương. Thật vậy, vì tội không vâng lời, vì tội kiêu ngạo, vì tội thoả hiệp với ma quỷ, mà tổ tông loại người đã gây nên nhiều tổn thất vô cùng trầm trọng cho loài người chúng ta, đó là đau khổ và sự chết. Qua đó, để chúng ta khỏi rơi vào sự chết muôn đời và khổ sở tâm hồn, chúng ta đừng đi vào vết xe đổ của tổ tông loài người, là dám liều mình bắt chuyện và kết hiệp với mưu chước của ma quỷ mà phạm tội chống lại Thiên Chúa nhưng phải biết tránh xa và dứt khoát với sự cám dỗ của ma quỷ ngay lập tức.

Một chú vịt trời bay theo đàn thấy đám vịt nhà đang ăn trong sân, chú bỏ đàn, sà xuống đánh một bữa no nê. Thấy ngon quá, chú không muốn bay nữa. Nó tự nhủ: mai mốt bay theo cũng chưa muộn... Ngày qua ngày, ăn nhiều quá nên mập, bay không nổi nữa. Mùa thu đến, đàn vịt trời bay qua, bạn bè réo gọi, nhưng nó chỉ ráng đập cánh được mấy cái là rớt xuống. Nó tiếc nuối nhìn đàn vịt trời bay xa dần... Ngày kia ông chủ thấy nó mập liền bắt làm thịt đãi khách. Thế là hết đời vịt trời.

Đối thoại với Thiên Chúa thì sẽ sống

Khi chấp nhận làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, Đức Giê-su cũng phải trải qua nhiều chông gai và thử thách. Trước khi đi rao giảng công khai, Ngài đã được Thánh Thần dẫn đưa vào hoang địa 40 ngày để tập luyện và chịu cám dỗ. Sau những ngày này, vì là con người xác thịt, Đức Giê-su cũng cảm thấy đói. Đói là chuyện tự nhiên sau khi Chúa đã nhịn ăn 40 ngày. Thời gian 40 ngày theo khoa học là giới hạn con người có thể chịu được. Đói cần phải ăn. Đó là chuyện bình thường, rất bình thường. Hiểu được tâm lý của con người nơi Đức Giê-su, ma quỷ đã rất tinh ranh để cám dỗ về cái ăn ngay trước cái đói của Ngài. Ma quỷ đã cám dỗ Đức Giê-su. Nó không bảo Ngài phải ăn nhưng nó xui Ngài “hãy biến đá thành bánh mà ăn”. Một lời xui khiến xem ra quá dễ dàng đối với vị Thiên Chúa hữu hình nơi Đức Giê-su. Là Thiên Chúa Đấng toàn năng nhập thể và nhập thế, Ngài có thể làm được mọi sự. Thế nhưng, Ngài đã không nghe lời dụ dỗ của ma quỷnhưng đã dứt khoát không đối thoại và thoả hiệp với nó. Ngài đã dùng ngay Lời Kinh Thánh để đánh bại ma quỷ: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4). Một sự chống trả dứt khoát mà không chần chừ của Đức Giê-su đối với ma quỷ. Đức Giê-su đã chiến thắng ma quỷ lần thứ nhất.

Tuy nhiên, ma quỷ là kẻ xảo quyệt. Nó thua keo này nó bày keo khác. Nó đã thách thức và khiêu khích Đức Giê-su về vị thế của Ngài để cám dỗ Ngài: “Nếu ông là Con Thiên Chúa”. (c.6). Đúng là Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã không nghe lời dụ dỗ và thách thức của ma quỷ để rơi vào cạm bẫy của nó. Ngài đã mau chóng để khẳng định với ma quỷ rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (c.7). Ngài đã chiến thắng ma quỷlần thứ hai này.

Ma quỷ rất nham hiểm và độc ác. Nó đã nhắm vào chỗ thèm muốn thâm sâu nhất của nhiều người, đó là thèm muốn quyền hành để được hưởng thụ. Quả thật, để có được quyền hành và hưởng thụ ma quỷ đã đề nghị Đức Giê-su phải thờ lạy nó. Thật là một đề nghị trớ trêu nhưng không kém phần hấp dẫn và ngọt ngào. Chỉ bằng một việc làm rất đơn giản và dễ dàng mà lại được tất cả: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (c.9). Tuy nhiên, Đức Giê-su lại một lần nữa đã dứt khoát mà thắng thẳn trả lời với ma quỷ ngày lập tức: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (c.10). Đức Giê-su đã chiến thắng ma quỷ lần thứ ba và được các sứ thần đến hầu hạ Ngài. 

Quả thật, giữa cuộc sống trần gian đầy sóng gió và nhiều cám dỗ vây quanh, chúng ta không thể không đối diện với nhiều cám dỗ của ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Thông qua sự cám dỗ của ma quỷ đối với tổ tông loại người và đối với Đức Giê-su, chúng ta rút ra được bài học rằng: chúng ta sẽ thua và rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ khi chúng ta trò chuyện hoặc thoả hiệp với nó; nhưng chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ thì chúng ta phải dứt khoát với nó bằng việc đến gần Chúa, dùng Lời Chúa để chống lại sự cám dỗ của nó. Chúng ta không cậy vào sức riêng của bản thân mình nhưng dựa vào sức mạnh của Chúa, của Lời Chúa và năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Hoà Giải và Thánh Thể để làm khiên che thuận đỡ để chống lại mưu chước của ma quỷ. Phải chăng lời Thánh Gia-cô-bê Tông đồ sau đây nhắc nhở cách thiết thực phù hợp với chúng ta hôm nay? “Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.” (Gc 4,7-8.10).

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Nguồn tin:
Tags :
Thống kê
Số người online: 446
Tổng số truy cập:14.251.524