Niềm Hy Vọng Hồng Phúc - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

Fri,19/05/2023
Lượt xem: 11496

Đức Giêsu được siêu thăng, niềm hy vọng của chúng ta

Sau khi con người sa ngã, cửa trời đã bị khép lại, song với biến cố Đức Giêsu Kitô, các tầng trời đã rộng mở cho con cái loài người. Ngày lễ Thăng Thiên hôm nay là ngày Đức Kito được siêu tôn bên hữu Chúa Cha. Người được trao vương quyền trên cõi trời, đồng thời Người cũng khải mở lối dẫn về Thiên Quốc cho những ai dẫn bước theo Người. Bởi vậy, lời tổng nguyện thánh lễ hôm nay giới thiệu cho chúng ta niềm vui mừng và hy vọng ấy: “Lạy Chúa, hôm nay chúng con hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang.”

Chúng ta có hy vọng vì chúng ta đã được cứu chuộc bằng bửu máu Con Chiên Vô Tì Tích. Chúng ta sống hy vọng vì Người là Trưởng Tử, là Thủ lãnh của chúng ta. Chúng ta có hy vọng vì Người “là đường”, Người đã đi trước “đi để dọn chỗ cho chúng ta, và sẽ trở lại đem chúng ta đi theo Người”, để Người ở đâu, chúng ta cũng ở đó với Người” (cf. Ga 14,3.6).

Đó là niềm hy vọng lới lao, là hướng đích chắc chắn của chúng ta. Thế nên, Thánh Phaolo, trong thư gửi giáo đoàn Êphêsô đã nhắc nhớ: “Hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan, soi lòng mở trí để nhận biết Đức Giêsu, nhận biết đâu là niềm hy vọng của chúng ta? Đâu là gia nghiệp phong phú mà chúng ta được chia sẻ trong dân thánh? Đâu là sự viên mãn mà chúng ta cần hướng tới? (cf. Ep 1,17-23).

Chúng ta là những người có niềm hy vọng. Chúng ta được kêu mời tới dự hội vui của con cái Thiên Chúa trong Nước của Người. Tuy nhiên, trong thế giới tục hóa và duy hưởng thụ hôm nay, con người đang ngủ quên nơi chốn trọ và quên mất ngày về, đánh mất niềm hy vọng. Đó là thái độ sống của những người mà Phaolô đã gọi là “đối nghịch với thập giá Đức Kitô”, “chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng…Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nới đó chúng ta mọng đợi niềm hy vọng là Đức Kitô” (Pl 3,18-20). Chúng ta hãy trân quí niềm hy vọng của mình, đồng thời, góp phần đánh thức nhân loại đang ngủ quên bên vệ đường nhân thế về niềm hy vọng hồng phục, về cảm thức siêu việt.

Lời mời gọi loan báo niềm hy vọng hồng phúc

Hy vọng, hạnh phúc chẳng còn đúng nghĩa khi nó chỉ là sở đắc của riêng tôi, nhưng phải được trao ban cho người khác, để cùng nhau hoan hưởng niềm vui trọn vẹn. Đó là đặc tính của tình yêu, của niềm hy vọng. Bởi thế, Đức Giêsu Phục sinh, trước khi thăng thiên, đã hiệu triệu các môn đệ của Người: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 20,19-20), để mọi người trở nên môn đệ, để được cứu độ, nghĩa là đạt tới tiêu đích của mình.

Trong lệnh truyền này, Chúa Giêsu đòi buộc toàn thể Hội thánh phải đi khắp cõi đất chứ không dành riêng một địa hạt, một lãnh thổ nào, và không chỉ cho một số người nào đó, những cho tất cả nhân loại và mọi thọ sinh. Mệnh lệnh này phổ quát, không biên cương, thôi thúc chúng ta ý thức về sứ mạng, sứ mạng đã được ban ra hơn 20 thế kỉ trước, song vẫn là lệnh truyền mang tính mới mẻ và cấp thiết cho hôm nay.

Việc loan báo niềm hy vọng cánh chung trước hết phải bằng đời sống chứng nhân: “Anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Phải là chứng nhân qua đó người ta đọc thấy niềm hy vọng hồng phúc. Hội thánh là cộng đoàn chứng nhân, là hình ảnh của Giêrusalem thượng giới. Đây cũng là lời mời gọi đối với chúng ta, nhất là trong bối cảnh hiện thời.

Việc làm chứng được thực hiện trong từng cảnh huống, trong ơn gọi và trong khả năng riêng của từng người. Thánh Phaolô chỉ rõ: Chúng ta nhận được ân sủng do Đức Kitô ban cho: kẻ này làm tông đồ, người làm ngôn sứ, kẻ loan báo Tm… son tất cả đều qui tập vào việc xây dựng nhiệm thể Đức Kt, để hết thảy đạt tới tầm mức viên mãn trong Đức Kt (Ep 4,11-13).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trước mở lối, trao ban cho chúng con niềm hy vọng chung cuộc. Xin cho chúng con biết ai mộ những sự trên trời, để cùng với ơn Chúa chúng con góp phần cải hóa nhân tâm hôm nay hướng về tiêu đích vĩnh cửu. Amen.

Lm. Hoa Thập Tự 

 

 

 

 

Nguồn tin:
Tags :
Thống kê
Số người online: 374
Tổng số truy cập:14.249.440