Tòa Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh: Thông Báo Về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Lễ Bổn Mạng Giáo Phận, 01/01/2021

Sat,12/12/2020
Lượt xem: 1621

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.org
——————————————————-
Số 09/2020/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Vv. Truyền chức Linh mục Khóa XIII
và Lễ Bổn mạng Giáo phận

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh.

Vào ngày Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận (thứ Sáu, 01/01/2021), tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh, Đức Giám mục Giáo phận sẽ truyền chức Linh mục cho các Phó tế Khóa XIII có tên như sau:

TT Tên thánh – Họ tên Ngày sinh Nguyên quán

(Giáo xứ)

1 Giuse Nguyễn Văn Chính 16/01/1990 Mỹ Lộc
2 Anphong Trần Đình Chung 20/01/1985 Thu Chỉ
3 Antôn Trần Văn Dũng 15/02/1985 Cửa Sót
4 GB. Lê Quốc Hưng 02/06/1987 Cửa Sót
5 Phêrô Nguyễn Văn Khánh 14/06/1989 Trại Lê
6 Phêrô Lê Văn Khoa 20/02/1984 Liên Hòa
7 Phêrô Võ Tá Luyện 20/06/1985 ChânThành
8 Phêrô Khoa Phạm Thành Luân 08/01/1989 Kẻ Đông
9 Anphong Nguyễn Thanh Nhàn 28/10/1986 Chân Thành
10 Phaolô Nguyễn Văn Phục 12/04/1982 Gia Phổ
11 Antôn Nguyễn Minh Tâm 10/02/1985 Hương Bình
12 Phêrô Mai Văn Trung 20/10/1985 Minh Cầm
13 Antôn Lê Thanh Tuấn 15/02/1985 Xuân Tình
14 Phêrô Hoàng Quốc Việt 04/10/1987 Nghĩa Yên

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

– 07h00: Đón tiếp

– 07h45: Rước nhập lễ

– 08h00: Khai lễ

– 10h30: Tiệc mừng

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo phận và cầu nguyện cho các tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Nguồn tin: giaophanhatinh.com