Tổ 8 Phụng Vụ Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê Mục Vụ Tại Giáo Xứ Kẻ Gai

Thu,07/03/2019
Lượt xem: 2176

Mục vụ là một trong bốn chiều kích trong chương trình đào tạo tại Đại Chủng viên. Cùng với các chiều kích: Nhân bản là nền tảng, Tu đức là linh hồn, Tri thức là phương tiện thì Mục vụ là mục đích để huấn luyện và xây dựng người chủng sinh trở nên thực sự là “những mục tử chăn dắt các linh hồn, noi gương Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Thầy, Linh Mục và Mục Tử” (Tông huấn Pastores Dabo Vobis, số 57)

Thật vậy, cảm thức sâu xa với Giáo Hội, trung thành với đường hướng đào tạo linh mục của Giáo Hội trong thời đại mới, Ban Đào tạo của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê đã đưa ra đề xuất mục vụ đối với từng cá nhân chủng sinh và 10 nhóm tổ phụng vụ trong năm học 2018-2019. Nhờ đó, giúp chủng sinh có cái nhìn cụ thể trong hoàn cảnh hiện sinh khi biết vận dụng cách hài hòa giữa lý thuyết mà mình được học tại giảng đường Chủng viện với những thực tế cuộc sống. Đó là những môi trường giáo xứ mà mỗi người được gửi đến trong sứ vụ mai ngày.

Khởi từ đầu năm học, vào Chúa nhật II và III của mỗi tháng, ý thức việc được đào tạo và tự đào tạo chính mình, mỗi Chủng sinh và 10 nhóm tổ đưa ra sáng kiến mục vụ tại nhiều nơi với những hoạt động phong phú. Đó là ghé thăm và động viên những trung tâm khuyết tật, mồ côi của Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Hiệp hội Thừa Sai Bác ái Vinh. Viếng thăm những trường hợp xa rời với đời sống bí tích với Giáo Hội. Thăm các bệnh viện trong tỉnh Nghệ An. Tham gia dạy giáo lý tại các giáo xứ…Trong tất cả những hoạt động khác nhau đó, người chủng sinh được trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ những tâm tình của những người môn đệ của Chúa Kitô cho người khác, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm từ đời sống thực tế cũng như những mẫu gương cuộc sống đức tin nơi người giáo dân. Tất cả đều mời gọi người chủng sinh trở nên những chứng nhân của Lòng Thương xót Chúa cho người khác trong hoàn cảnh hiện sinh hôm nay.

Xác định rằng, thao thức mục vụ tông đồ là một lời mời gọi người chủng sinh không ngừng dấn thân và quảng đại. Từ đó, mỗi người có thể “đạt được một cảm thức bén nhạy về mục vụ, đảm nhận một cách có ý thức và trưởng thành những trách nhiệm thuộc về mình, tự tập luyện con người nội tâm để đánh giá các tình huống, thiết lập những chọn lựa ưu tiên và tìm phương thế để thực hiện những chọn lựa ấy” (Tông huấn Pastores Dabo Vobis, số 58 và Ratio Đào tạo Linh mục của Bộ Giáo sĩ, số 119).

Trong viễn tưởng ấy, Tổ 8 phụng vụ lựa chọn cho mình phương thức truyền bá đức tin thông qua việc tiếp cận với thế hệ trẻ qua các giờ dạy giáo lý tại Giáo xứ Kẻ Gai, Giáo phận Vinh. Đây cũng là cơ hội tốt để quý Thầy có thể trau dồi kiến thức giáo lý của mình, nắm bắt những “nhịp sống” của các thế hệ tương lai Giáo hội nhằm định hình cho những hình thức mục vụ trong tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh về chuyến mục vụ ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại Giáo xứ Kẻ Gai.
BTT. Tổ 8, ĐCV THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Nguồn tin: