ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê: Thông Báo Về Việc Dừng Tổ Chức Ngày Truyền Thống

Tue,17/11/2020
Lượt xem: 1144

ĐCV THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

02383. 861.266  dcvphanxicoxavie@gmail.com

Số: 0220/TB-ĐCV        

 

ĐCV, ngày 17 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v dừng tổ chức Ngày Truyền Thống

Kính gửi: quý Đức cha, quý cha và quý thầy.

Trong cuộc hội ngộ Ngày Truyền Thống Đại Chủng Viện năm 2017, quý cha đã thống nhất là sẽ tổ chức Ngày Truyền Thống theo định kỳ 3 năm/lần, và lần tiếp theo sẽ rơi vào các ngày 02-03 tháng 12 năm 2020.

Tuy nhiên, năm nay linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh sẽ tĩnh tâm nhằm dịp đó, vì thế, sau khi bàn bạc, thỉnh ý Đức Cha Anphong và tham khảo ý kiến cha Trưởng ban Liên lạc, Ban Đào tạo Nội trú ĐCV quyết định dừng việc tổ chức Ngày Truyền Thống năm 2020.

Chúng con rất lấy làm tiếc và thành thật xin lỗi quý Đức cha, quý cha và quý thầy vì sự việc ngoài ý muốn này! Kính xin quý vị vui lòng thông cảm cho chúng con.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, xin Chúa ban dồi dào ân sủng trên quý Đức cha, quý cha và quý thầy. Kính xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với gia đình Đại Chủng Viện.

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.

 

T/m. Ban Đào tạo

 

 

Lm. G.B. Hoàng Đông Dương

Thư ký ĐCV

 

 

Nguồn tin: