ĐỨC MARIA CÓ MẤY NGƯỜI CON?

Wed,21/12/2022
Lượt xem: 140

 

300 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO

CÂU 38: ĐỨC MARIA CÓ MẤY NGƯỜI CON?

Theo giáo lý Công Giáo, Đức Maria là một trinh nữ cả trước, trong và sau khi đã hạ sinh Đức Giêsu Đấng Cứu Độ chúng ta; vì thế, Đức Giêsu là người con duy nhất của Đức Maria vốn được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong lịch phụng vụ của Công Giáo, chúng ta cử hành biến cố nhiệm màu này là ngày Lễ Truyền Tin; Tổng lãnh Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria rằng Ngài sẽ là Mẹ Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần sẽ bao phủ trên Mẹ, chứng tỏ sự thụ thai nhiệm mầu. Ngày Lễ ấy được mừng vào ngày 25 tháng Ba. Khi bạn cộng thêm 9 tháng nữa, bạn sẽ có được ngày 25 tháng Mười Hai, và hiển nhiên đó là ngày Lễ Chúa Giáng Sinh, hoặc ngày sinh nhật của Chúa Kitô Giêsu. Thông thường, người ngoài Công giáo hỏi về cụm từ “con trai đầu lòng của Đức Maria,” bởi vì nó ngầm chỉ rằng Mẹ có nhiều người con nữa sau này. Ngày nay chúng ta sử dụng cụm từ “con duy nhất” nếu không có con cái nào khác; và chúng ta dùng cụm từ “đầu lòng” để ngụ ý thời gian sau có nhiều hơn một đứa con. Tuy nhiên, tiếng Do Thái cổ dùng cụm từ “đầu lòng” (bekor trong tiếng Do Thái; prototokos trong tiếng Hy Lạp) nhằm chỉ về người con trưởng (chẳng hạn, theo truyền thống, trưởng nam sẽ thừa kế quyền con trưởng và mọi tài sản cũng như uy quyền từ người cha, mà chẳng thèm đếm xỉa tới việc cha mình có bao nhiêu đứa con). Một đứa con duy nhất vẫn có danh xưng hợp pháp “con đầu lòng,” ngay cả khi không có người con thứ hai hoặc thứ ba nào. Suốt nhiều thế kỷ, nhiều thần học gia đã viết những luận án tuyệt vời về sự trinh khiết trọn đời của Đức Maria. Họ lập luận rằng nếu bạn có Chúa, Đức Kitô, ở trong bạn, bạn sẽ không khao khát điều gì khác nữa. Thế nên, là phụ nữ và là mẹ, Đức Maria đã hoàn toàn tràn đầy trong hiện hữu là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã đạt được ơn gọi cao trọng nhất mà mẹ có thể mong muốn hay nài xin. Mẹ là hòm bia của Đức Chúa; Đấng Cứu Độ chúng ta, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, đã cư ngụ chín tháng trong cung lòng của Mẹ. Các học giả Thánh Kinh cũng nghiên cứu kỹ lưỡng câu hỏi về anh chị em của Đức Giêsu. Tất cả đều quy về chữ adelphoi trong tiếng Hy-lạp. Từ này có thể được dịch là anh em, bà con hay họ hàng, giống như các cháu trai và chú bác. Thế nên, khi chúng ta đọc Tin mừng Matthêu 13,55 nhắc đến anh em của Đức Giêsu, thật là điều không rõ ràng liệu là từ ngữ adelphos có ý muốn nói đến anh em, bà con, cháu trai hay chú bác (xem câu hỏi 31 sẽ hiểu rõ hơn về điểm này). Dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã ủy thác việc chăm sóc Mẹ yêu dấu của Ngài cho môn đệ dấu yêu là Gioan. Nếu Đức Giêsu có anh chị em ruột, chắc chắn Ngài đã trao việc chăm sóc Mẹ của Ngài cho họ. Nhưng, Thánh Kinh rất rõ ràng khi nói rằng Đức Maria được trao phó cho người môn đệ của Đức Giêsu. Với tín điều về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, bản văn Thánh Kinh đã không hỗ trợ cho ý tưởng cho rằng Đức Giêsu có anh chị em ruột, và không một chỗ nào trong truyền thống Giáo Hội nói tới các mối quan hệ này, nên chúng ta có thể khẳng định Đức Maria chỉ có một người con duy nhất mà thôi.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 57.

Nguồn tin: https://sjjs.edu.vn/