Vương quốc sự thật và tình yêu

Sun,21/11/2021
Lượt xem: 473

 VƯƠNG QUỐC SỰ THẬT & TÌNH YÊU

(Dn 7,13-14; Tv 92; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37)

Lm. Hoa Thập Tự

Chúa nhật kết thúc năm Phụng vụ, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Cử hành Phụng vụ hôm này trình bày Đức Giêsu Kitô, sau khi đã hoàn tất thiên ý, được Chúa Cha tôn phong là Chúa các chúa, Vua các vua. Thiên Chúa Cha đặt mọi sự trong tay Người - “restaurare omnia in Christo”. Chúa Kitô là Vua của Vương quốc sự thật và tình yêu

1. Đức Giêsu là  Vua, Messia được tiên báo

Bài đọc thứ nhất (Đn 7,13-14) tiên báo về thời đại của vua Messia để khích lệ đức tin của Dân Chúa vốn đang đối diện với mối đe dọa trầm trọng từ ngoại bang vào thế kỷ thứ 2. Hình ảnh 4 bốn Con thú tượng trưng từ biển nhô lên và cập vào đất liền, biểu thị những vương quốc đã liên tiếp nhau đe dọa Israel. Trong bối cảnh đó xuất hiện một khuôn mặt bí ẩn, được mô tả như một Con Người, đồng thời Đấng Lão thành (tức Thiên Chúa) cũng xuất hiện và trao cho Con Người quyền thống trị tất cả loài nguời và thiết lập một vương quyền vĩnh cửu và phổ quát.

Nhân vật Con Người ấy đó là việc tiên báo Đấng Messia, và Đức Giêsu chính là Đấng Messia hoàn thành thị kiến ấy, như lời sứ thần khẳng định với Đức Mẹ trong ngày truyền tin: “Người sẽ trị vì nhà Đavid và vương quyền của Người sẽ vô cùng vô tân” (Lc 1,33).

Trong suốt công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu chưa bao giờ tự xưng mình là vua. Nguời còn trốn tránh khi dân chúng muốn suy tôn làm vua. Tuy nhiên, trước câu hỏi của Philato, Người đã khẳng định: “Ngườii nói đúng, Tôi là vua” (Ga 18,37), nhưng để tránh ngộ nhận, Người nói thêm: “Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này” (Ga 18,36).  Người là Vua Thiên sai, nhưng không theo kiểu mong đợi của người Do thái. Người là Vua theo con đường của Người Tôi tớ đau khổ. Vương quốc của Người là:

2. Vương quốc của sự thật và tình yêu

Nước của Chúa Giêsu Kitô là vương quốc sự thật: sự thật về Thiên Chúa, sự thật về con người, sự thật về cội nguồn và cứu cánh của toàn vũ trụ. Trả lời cho câu hỏi của Philiato, Chúa Giêsu đáp: “Đúng thế, chính vì thế mà tôi đã sinh ra và đến trong thế gian này, đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”(Ga 18,37).

Người là vua, vua của cả vũ hoàn, vì Người chính là Ngôi Lời: “Nhờ Người, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3; x. 1,10). Người là vua của thế giới, và ngày tận cùng, Nguời sẽ đến phán xét trần gian với tư cách một vị vua theo chân lý của Thiên Chúa như diễn tả trong diễn từ cánh chung (x. Mt 25,34)

Vương quốc của vua Giêsu là vương quốc của Sự thật và cũng là vương quốc của Tình yêu tự hiến: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45). Vua Giêsu không thống trị người ta bằng bình giáp, và biên cương của vương quốc Người không cần giới hạn bằng các đường ranh, các tường thành. Người thống trị nhân tâm bằng tình yêu tự hiến. Thật vậy, Người yêu thương mọi nguời, mọi con dân “cho đến cùng” như một mục tử tốt lành yêu thương chăn dắt đoàn chiên, biết rõ từng con một, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của con chiên (x. Ga 10,11-16).

Vua Giêsu Kitô đăng quang không phải bừng con đường cách mạng vũ trang, nhưng bằng sức mạnh của Thập giá, của mầu nhiệm tự hủy, “vốn dĩ là Thiên Chúa những đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ…” (Pl2,6-9). Một vị vua không ngồi trên ngai vàng, nhưng trên thập giá. Một vị vua không cai trị bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu thương, tha thứ, phục vụ. Một vị vua không có lãnh thổ, nhưng chiếm trọn sâu thẳm trái tim mọi người. Một vị vua chỉ biết thương và tha không biết mệt mọi cho toàn nhân loại và từng cá nhân chúng ta.

Đoạn sách Khải huyền 1,5-8 trong bài đọc 2 hôm nay trình bày Tôn Vương của Đức Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta, đã lấy máu mình mà rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Người được phục sinh vinh hiển vì đã thành toàn ý định cứu độ của Chúa Cha bằng việc đắng quang trên thập giá. Và vì thế, Đức Kitô đã trở nên “Thủ lãnh các vương đế trần gian”, nhận đuợc mọi quyền năng để dẫn dắt lịch sử nhân loại. Người làm cho chúng ta trở thành vương quốc của Người. Vương quốc này đã thực hiện và đang tiến về sự viên mãn cánh chung khi Đức Kitô hiển trị trong uy quyền, thắng vượt sự dữ và lầm lạc. Người là vua hoàn vũ và vĩnh cửu.

Kinh tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua diễn tả ý nghĩa của cử hành hôm nay: “Chúa đã xức dầu tấn phong Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi bắt đầu mọi loài qui phục quyền bình mình, Người trao lại cho Chúa là Đấng uy linh cao cả, mộ vương quốc vĩnh cửu vô biên: vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.

3. Chỉ có Đức Giêsu là Vua của hết thảy vũ hoàn

Thị kiến của Gioan về “Đấng là Alpha và Omêga, là nguyên thủy và là cùng tận, Đấng đang có, đã có và sẽ đến, Đấng là Thiên Chúa” (Kh 1,8). Đấng ấy là VUA GIÊSU mà chúng ta suy tôn hôm nay. Người làm cho chúng thành một vương quốc tư tế, để phụng sự Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa và là Cha của Người”. Đó là Giêsu của tất cả, của khơi nguyên trong công cuộc tạo thành, của cùng đích khi Người qui tập mọi người và cả vũ trụ dưới quyền bính duy nhất của mình. Đó là Đức Giêsu Kitô của ngày Quang lâm vinh hiển, “mặc áo uy phong tựa cẩm bào, lấy dũng lực làm cân đai”.

Bởi vậy, mừng lễ Chúa Kitô vua hôm nay, chúng ta cần chân nhận ơn gọi của công dân Nước Chúa Kitô cả trên bình diện cá nhân và cộng đoàn nhân loại.

Trên bình diện cá nhân: mỗi chúng ta đang sống trong vương quyền của Đức Kito hay vương quyền của ai khác? Chúng ta đã dõi theo mẫu gương của vua Giêsu, Vua tình yêu chưa?

Trên bình diện nhân loại. Ngày 12.11.1927, Đức Giáo hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô Vua, mục đích là để kiến tạo một thế giới hòa bình, để nhân loại, trong bối cảnh đang dần rời bỏ Chúa, muốn khai trừ Chúa ra khỏi các tâm hồn, các gia đình, các xã hội, thế giới muốn xây xã hội trên nền tảng thuần túy nhân loại. Trong cảnh huống đó, Đức Giáo hoàng muốn công bố những quyền bất khả xâm phạm của Chúa Kitô: Ngài là vua vũ trụ, vua các thiên thần và loài người.

Lạy Chúa Giêsu Xin Chúa hãy là Vua của cõi lòng của, của nhân loại chúng con để chúng con được hoan hưởng niềm vui của con dân trong vương quyền tình yêu Chúa. Amen.

Nguồn tin:
Tags :