Tài Liệu Hướng Dẫn Tuần Thánh 2019

Mon,08/04/2019
Lượt xem: 5060

Xin trân trọng gửi đến quý Cha và quý cộng đoàn bản "Hướng Dẫn Tuần Thánh" do quý Cha và quý Thầy trong Ban Phụng Vụ Đcv. Thánh Phanxicô Xaviê soạn thảo.

Kính thưa cộng đoàn, Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao của Năm Phụng vụ. Vì thế, Giáo Hội muốn con cái mình cùng đi với Chúa Kitô trên từng chặng đường của hành trình khổ nạn, tới đỉnh vinh quang Phục sinh. Nhờ đó, mỗi người bước vào cuộc hành trình vượt qua mỗi ngày nơi thân phận mỏng dòn của kiếp người, hầu “để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương chúng ta”.

 Hiểu được tầm quan trọng ấy, quý Cha và quý Thầy trong Ban Phụng Vụ thuộc Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê đã soạn thảo bản “Hướng Dẫn Tuần Thánh” mới nhất. Đây là một sự cố gắng nhắm tới việc hướng dẫn cử hành tuần thánh cách thống nhất, sốt sắng và long trọng, đặc biệt cho những ai có phận vụ chuẩn bị các nghi thức tuần thánh.

 

Xin trân trọng gửi đến quý Cha và quý cộng đoàn.

 

Xin vui lòng click để tải từng tài liệu: .pdf

 

1: Hướng Dẫn Tuần Thánh

https://drive.google.com/file/d/1Pmjiruia8l4MYytG427DO8w5WmFUQT-E/view?usp=sharing

 

2: Đàng Thánh Giá Năm Đồng Hành Cùng Gia Đình Gặp Khó Khăn – 2019

https://drive.google.com/file/d/1ughnCaZPaOxavjt1aTPHUzYluQ6rshsa/view?usp=sharing

 

3. Bài Thương Khó

https://drive.google.com/file/d/1CV0OPLRmdXIUxcdjLMGa3-DWigFe57D0/view?usp=sharing

 

(Mọi sửa chữa xin vui lòng ghi rõ nguồn)

 

Ban Truyền Thông Đcv. Thánh Phanxicô Xaviê

Nguồn tin: