Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998 - ĐGH Gioan Phaolo II, phần 2
2 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998-ĐGH Gioan Phaolô II, phần 1
3 Tông Thư Kinh Mân Côi (Rosarium Virginis Mariae), năm 2002 - ĐGH Gioan PhaoLo II
4 Tông Huấn Bí Tích Thánh Thể - Sacramentum Caritatis, năm 2007 - ĐGH Bênêđictô XVI
5 Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót năm 2015 - ĐGH Phanxicô
6 Tông Huấn Verbum Domini năm 2010- ĐGH Benêđictô XVI
7 Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) Của Đức Giáo Hoàng Lê-Ô XIII năm 1891
8 Thông Điệp Hòa Bình Trên Thế Giới Pacem In Terris 1963 - ĐGH Gioan XXIII
9 Thông Điệp Giáo Hội Từ Thánh Thể - Ecclesia De Eucharistia
10 Thông Điệp Dives In Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương) Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ii Ngày 30 Tháng 10 Năm 1980
11 Thông Điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa Là Tình Yêu) Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi
12 Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin - Lumen Fidei Của Đức Thánh Cha Phanxicô
13 Huấn Thị Ad Resurgendum Cum Christo Về Việc Mai Táng Và Lưu Giữ Tro Hỏa Táng
14 Huấn Thị Cooperatio Missionalis Về Việc Cộng Tác Truyền Giáo-Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
15 Huấn Thị Redemptionis Sacramentum Bí Tích Cứu Chuộc Về Vài Điều Phải Giữ Và Phải Tránh Liên Quan Đến Bí Tích Thánh Thể
16 Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất
17 Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi Hội nghị lần thứ 40 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
18 Sứ điệp cho Ngày Quốc Tê Du Lịch 27-9-2016
19 Thông Điệp Quan Tâm Các Vấn Đề Xã Hội-Sollicitudo Rei Socialis
20 ĐTC Benedicto XVI - Huấn Từ Dành Cho Giới Trẻ Tại Chủng Viện Thánh Giuse - Yonkers - NY - 19-4-2008
21 Bộ Giáo Dục Công Giáo - Huấn Luyện Chủng Sinh Về Những Vấn Đề Liên Quan Đến Hôn Nhân Và Gia Đình - 19.3.1995
22 Bộ Giáo dục Công giáo - Chỉ thị về các tiêu chuẩn nhận định ơn gọi 2005
23 Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu - ĐGH Gioan Phaolô II
24 ĐTC Benedicto XVI - Huấn giáo nói về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu
Trang  «  [6] 7  »