Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về cử hành lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh 2018
2 Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn gửi các tín đồ đạo Sikh 2018
3 Tông Thư-Tự sắc về Quản Lý Kinh tế Tòa Thánh 2014
4 Tông Thư Của Ðức Thánh Cha Phanxicô về năm Đời sống Thánh Hiến 2015
5 Tông Thư của ĐứcThánh Cha Bênêdictô XVI gửi GH Trung Quốc 2007
6 Tóm Lược Hiến Chế Lumen Gentium
7 Tóm Lược Hiến Chế Mặc Khải
8 Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ
9 Tông Thư Chuẩn Bị Ngàn Năm Thứ Ba 1994 - ĐGH Gioan Phaolo II
10 Tông Thư Lạy Chúa Xin Ở Lại Với Chúng Con 2004 - ĐGH Gioan Phaolô II
11 Huấn Thị Quyền Bính Và Vâng Phục 2008, phần 2 và 3 - ĐGH Bênêđictô XVI
12 Huấn Thị Xuất Phát Lại Từ Đức Kitô, 2002 - ĐGH Gioan Phaolô II
13 Tông Huấn Verbum Domini - Lời Chúa 2010 - ĐGH Bênêđictô XVI
14 Tông huấn Christifideles laici - Kitô hữu giáo dân 1988 - ĐGH Gioan Phaolo II
15 Tông Huấn Sám Hối Và Hòa Giải 1984 - ĐGH Gioan Phaolo II
16 Tông Huấn Evangelii Gaudium-Niềm Vui Tin Mừng 2013 - ĐGH Phanxicô
17 Thông Điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót 1980 - ĐGH Gioan Phaolô II
18 Thông Điệp Evangelium Vitae- Tin mừng Về Sự Sống 1995-ĐGH Gioan Phaolo II
19 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998 - ĐGH Gioan Phaolo II, phần 2
20 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998-ĐGH Gioan Phaolô II, phần 1
21 Tông Thư Kinh Mân Côi (Rosarium Virginis Mariae), năm 2002 - ĐGH Gioan PhaoLo II
22 Tông Huấn Bí Tích Thánh Thể - Sacramentum Caritatis, năm 2007 - ĐGH Bênêđictô XVI
23 Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót năm 2015 - ĐGH Phanxicô
24 Tông Huấn Verbum Domini năm 2010- ĐGH Benêđictô XVI
Trang  «  [5] 6 7  »