Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa 2016
2 Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 2015
3 Quy chế của Thánh bộ Giáo dân 2018
4 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên 2018
5 Sứ điệp DTC Phanxicô ngày thế giới người nghèo lần 2-2018
6 Sứ điệp ĐTC nhân dịp 70 năm Tuyên Ngôn Nhân Quyền
7 Huấn Thị Huấn Luyện Chủng Sinh Về Vấn Đề Liên Quan Đến Hôn Nhân Và Gia Đình năm 1995
8 Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II năm 2018
9 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa 2014
10 Sắc Lệnh Và Tông Sắc Incarnationis Mysterium (Những Điều Kiện Để Lãnh Ơn Toàn Xá) – 29-11-1998
11 Thư Gửi Các Chủng Sinh Nhân Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục, Năm 2013 của Bộ Giáo Sĩ
12 Thư Gửi Hội Nghị Nhân Ái Của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh – 2015
13 Thư Chung HĐGMVN năm 1980
14 Thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa nhân dịp Ad Limina, 2018 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
15 Huấn Thị Instructio de Musica in Sacra Liturgia (Âm Nhạc Trong Phụng Vụ) – Năm 1967
16 Huấn Thị Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Lễ Phục Sinh – Năm 1988
17 Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Hội Nghị về chuyển nhượng các nơi thờ phượng và quản lý tài sản văn hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2018
18 Thông Điệp Của Đức Phanxicô Gửi Người Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội Hoàn Vũ về Thỏa Thuận tạm thời với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 29 tháng 9 năm 2018
19 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Ủy Ban Phụng Tự-Thông Báo Về Việc Ban Phép Lành Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá, ngày 03-12-2018
20 Văn kiện Tòa Thánh về Thể Thao 2018
21 Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về việc chấp nhận Bản Toát Yếu Giáo Lý 2005
22 Thư luân lưu gửi các Giám mục về việc dùng bánh rượu lễ 2017
23 Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề Giáo sĩ trị 2016
24 Thư Placuit Deo về Ơn cứu độ của Bộ Giáo Lý Đức Tin 2018
Trang  «  [4] 5 6 7  »