Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên 2018
2 Sứ điệp DTC Phanxicô ngày thế giới người nghèo lần 2-2018
3 Sứ điệp ĐTC nhân dịp 70 năm Tuyên Ngôn Nhân Quyền
4 Huấn Thị Huấn Luyện Chủng Sinh Về Vấn Đề Liên Quan Đến Hôn Nhân Và Gia Đình năm 1995
5 Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II năm 2018
6 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa 2014
7 Sắc Lệnh Và Tông Sắc Incarnationis Mysterium (Những Điều Kiện Để Lãnh Ơn Toàn Xá) – 29-11-1998
8 Thư Gửi Các Chủng Sinh Nhân Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục, Năm 2013 của Bộ Giáo Sĩ
9 Thư Gửi Hội Nghị Nhân Ái Của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh – 2015
10 Thư Chung HĐGMVN năm 1980
11 Thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa nhân dịp Ad Limina, 2018 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
12 Huấn Thị Instructio de Musica in Sacra Liturgia (Âm Nhạc Trong Phụng Vụ) – Năm 1967
13 Huấn Thị Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Lễ Phục Sinh – Năm 1988
14 Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Hội Nghị về chuyển nhượng các nơi thờ phượng và quản lý tài sản văn hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2018
15 Thông Điệp Của Đức Phanxicô Gửi Người Công Giáo Trung Hoa và Giáo Hội Hoàn Vũ về Thỏa Thuận tạm thời với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 29 tháng 9 năm 2018
16 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Ủy Ban Phụng Tự-Thông Báo Về Việc Ban Phép Lành Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá, ngày 03-12-2018
17 Văn kiện Tòa Thánh về Thể Thao 2018
18 Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về việc chấp nhận Bản Toát Yếu Giáo Lý 2005
19 Thư luân lưu gửi các Giám mục về việc dùng bánh rượu lễ 2017
20 Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề Giáo sĩ trị 2016
21 Thư Placuit Deo về Ơn cứu độ của Bộ Giáo Lý Đức Tin 2018
22 Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về cử hành lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh 2018
23 Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên tôn gửi các tín đồ đạo Sikh 2018
24 Tông Thư-Tự sắc về Quản Lý Kinh tế Tòa Thánh 2014
Trang  «  [4] 5 6 7  »