Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Thông Điệp Lao Động Của Con Người 1981-ĐGH Gioan Phaolo II
2 Tông Huấn Redemptionis Donum (Hồng Ân Cứu Chuộc) Của ĐGH Gioan Phaolô II, 25-3-1984
3 Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin-Fidei Depositum, công bố và ban hành sách GLHTCG Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, ngày 11-10-1992
4 Sứ Điệp của ĐGH Phanxicô nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-2019
5 Văn Kiện Hướng Dẫn Việc Giải Thích Kinh Thánh Trong Hội Thánh năm 1993
6 Hội Đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên TônSứ Điệp Gửi Người Hồi Giáo Nhân Tháng Ramadan Và Lễ ’Id Al-Fitr năm 2016
7 Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh- Sứ Điệp Gửi Các Tín Đồ Ấn Giáo Nhân Dịp Lễ Deepavali – Năm 2016
8 Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh- Sứ Điệp Gửi Các Tín Đồ Ấn Giáo Nhân Dịp Lễ Deepavali – Năm 2016
9 Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa 2016
10 Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 2015
11 Quy chế của Thánh bộ Giáo dân 2018
12 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên 2018
13 Sứ điệp DTC Phanxicô ngày thế giới người nghèo lần 2-2018
14 Sứ điệp ĐTC nhân dịp 70 năm Tuyên Ngôn Nhân Quyền
15 Huấn Thị Huấn Luyện Chủng Sinh Về Vấn Đề Liên Quan Đến Hôn Nhân Và Gia Đình năm 1995
16 Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II năm 2018
17 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam-Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa 2014
18 Sắc Lệnh Và Tông Sắc Incarnationis Mysterium (Những Điều Kiện Để Lãnh Ơn Toàn Xá) – 29-11-1998
19 Thư Gửi Các Chủng Sinh Nhân Ngày Thánh Hóa Các Linh Mục, Năm 2013 của Bộ Giáo Sĩ
20 Thư Gửi Hội Nghị Nhân Ái Của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh – 2015
21 Thư Chung HĐGMVN năm 1980
22 Thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa nhân dịp Ad Limina, 2018 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
23 Huấn Thị Instructio de Musica in Sacra Liturgia (Âm Nhạc Trong Phụng Vụ) – Năm 1967
24 Huấn Thị Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Lễ Phục Sinh – Năm 1988
Trang  «  [3] 4 5 6  »