Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Tại sao Giáo Hội Công Giáo đòi buộc các linh mục sống độc thân
2 Văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chánh 2018
3 Vấn đề Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn thai nhi
4 Thông báo của Ủy ban Phụng tự, HĐGMVN về việc ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá, 2018
5 Tìm hiểu sứ mạng và nhiệm vụ của Vị đại diện Tòa Thánh
6 Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha Phaolô VI Gửi Hàng Giám Mục, Linh Mục và Giáo Dân Việt Nam 1966
7 Các Văn Kiện Của Giáo Hội Liên Quan Đến Đời Sống Thánh Hiến
8 Toàn bộ diễn từ của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 07 -01-2019
9 Toàn bộ diễn từ của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 7 -01
10 Toàn văn Sứ Điệp của ĐGH nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 01-01-2019
11 Tóm Lược Hiến Chế Phụng Vụ (Sacrosanctum Concilium)
12 Công Đồng Vatican II, Một cuộc cách mạng hay một cuộc cải cách
13 Nhìn Lại Công Đồng Vatican II, Lịch Sử Cứu Độ
14 Nhìn Lại Công Đồng Vatican II, Canh tân Phụng Vụ
15 Nhìn Lại Công Đồng Vatican II, Lời Chúa và Thánh Kinh
16 Thông Điệp Mense Maio (Cầu Nguyện Cho Nền Hoà Bình) Của ĐGH Phaolô VI, 29-4-1965
17 Thông Điệp Lao Động Của Con Người 1981-ĐGH Gioan Phaolo II
18 Tông Huấn Redemptionis Donum (Hồng Ân Cứu Chuộc) Của ĐGH Gioan Phaolô II, 25-3-1984
19 Tông Hiến Kho Tàng Đức Tin-Fidei Depositum, công bố và ban hành sách GLHTCG Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, ngày 11-10-1992
20 Sứ Điệp của ĐGH Phanxicô nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-2019
21 Văn Kiện Hướng Dẫn Việc Giải Thích Kinh Thánh Trong Hội Thánh năm 1993
22 Hội Đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên TônSứ Điệp Gửi Người Hồi Giáo Nhân Tháng Ramadan Và Lễ ’Id Al-Fitr năm 2016
23 Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh- Sứ Điệp Gửi Các Tín Đồ Ấn Giáo Nhân Dịp Lễ Deepavali – Năm 2016
24 Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn Tòa Thánh- Sứ Điệp Gửi Các Tín Đồ Ấn Giáo Nhân Dịp Lễ Deepavali – Năm 2016
Trang  «  [3] 4 5 6 7  »