Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Tự Sắc ‘Vos Estis Lux Mundi’ Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ban Hành Các Quy Tắc Chống Lạm Dụng Và Che Đậy năm 2019
2 Toàn văn Đức Kitô sống-Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi người trẻ năm 2019
3 Tóm tắt tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi người trẻ năm 2019
4 Thư của Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc gởi dân Chúa về đường hướng đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục năm 2019
5 Tóm tắt tông huấn Christus Vivit-Đức Kitô sống năm 2019
6 SẮC LỆNH In Missa In Cena Domini Vế Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly, ngày 01-01-2016
7 Tông Thư Dưới Dạng Tự Sắc Communis Vita Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhằm Sửa Đổi Một Số Điều Khoản Trong Bộ Giáo Luật 2019
8 Sắc Lệnh Đào Tạo Linh Mục-Optatam Totius
9 Sắc Lệnh Về Chức Vụ Và Đời Sống Linh Mục-Presbyterorum Ordinis
10 Tông huấn Hòa giải và Sám hối 1984-ĐGH Gioan Phaolo II
11 Tông thư Hồng Ân Cứu Chuộc 1984- ĐGH Gioan Phaolo II
12 Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần Thứ 56-2019
13 Thư Gửi Hội Nghị Nhân Ái Lần Thứ 36 năm 2015
14 Thống Kê Về Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo Trên Toàn Thế Giới 2019
15 Diễn Văn Của ĐTC Kết Thúc Cuộc Gặp Gỡ Bảo Vệ Trẻ Em 2019
16 Văn Kiện Về Tình Anh Em Của Con Người Vì Hòa Bình Thế Giới Và Sống Chung 2019
17 Huấn Thị Về Cầu Nguyện Xin Chữa Lành Bệnh Thánh Bộ Tín Lý
18 Sứ Điệp Mùa Chay 2019
19 Hiến Chế Phụng Vụ Thánh-Sacrosanctum Concilium
20 Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội - Lumen Gentium
21 Dẫn Nhập Vắn Tắt Thần Học Thánh Thomas d’Aquin
22 Diễn Dịch Của Giáo Hoàng Benedict XVI Về Vatican II
23 Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục-Optatam Totius
24 Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay
Trang  «  [2] 3 4 5 6   »