Tài liệu

STT TÀI LIỆU DOWNLOAD
1 Tông huấn Christifideles laici - Kitô hữu giáo dân 1988 - ĐGH Gioan Phaolo II
2 Tông Huấn Sám Hối Và Hòa Giải 1984 - ĐGH Gioan Phaolo II
3 Tông Huấn Evangelii Gaudium-Niềm Vui Tin Mừng 2013 - ĐGH Phanxicô
4 Thông Điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót 1980 - ĐGH Gioan Phaolô II
5 Thông Điệp Evangelium Vitae- Tin mừng Về Sự Sống 1995-ĐGH Gioan Phaolo II
6 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998 - ĐGH Gioan Phaolo II, phần 2
7 Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí 1998-ĐGH Gioan Phaolô II, phần 1
8 Tông Thư Kinh Mân Côi (Rosarium Virginis Mariae), năm 2002 - ĐGH Gioan PhaoLo II
9 Tông Huấn Bí Tích Thánh Thể - Sacramentum Caritatis, năm 2007 - ĐGH Bênêđictô XVI
10 Tông Chiếu Ấn Định Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót năm 2015 - ĐGH Phanxicô
11 Tông Huấn Verbum Domini năm 2010- ĐGH Benêđictô XVI
12 Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) Của Đức Giáo Hoàng Lê-Ô XIII năm 1891
13 Thông Điệp Hòa Bình Trên Thế Giới Pacem In Terris 1963 - ĐGH Gioan XXIII
14 Thông Điệp Giáo Hội Từ Thánh Thể - Ecclesia De Eucharistia
15 Thông Điệp Dives In Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương) Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ii Ngày 30 Tháng 10 Năm 1980
16 Thông Điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa Là Tình Yêu) Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi
17 Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin - Lumen Fidei Của Đức Thánh Cha Phanxicô
18 Huấn Thị Ad Resurgendum Cum Christo Về Việc Mai Táng Và Lưu Giữ Tro Hỏa Táng
19 Huấn Thị Cooperatio Missionalis Về Việc Cộng Tác Truyền Giáo-Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
20 Huấn Thị Redemptionis Sacramentum Bí Tích Cứu Chuộc Về Vài Điều Phải Giữ Và Phải Tránh Liên Quan Đến Bí Tích Thánh Thể
21 Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất
22 Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi Hội nghị lần thứ 40 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
23 Sứ điệp cho Ngày Quốc Tê Du Lịch 27-9-2016
24 Thông Điệp Quan Tâm Các Vấn Đề Xã Hội-Sollicitudo Rei Socialis
Trang  «  [6] 7  »