Thơ - Trước Thánh Nhan

Mon,16/12/2019
Lượt xem: 102

 

TRƯỚC THÁNH NHAN

-Quang Lan. K13-

----------------------------------------

Trước thánh nhan nghiêm quỳ cung kính

Dục xác hồn thờ lạy mến tin

Ngôi hai Chúa Cả nhân hiền

Hy sinh làm của chuộc đền dưỡng nuôi

 

Thánh giá ngài đẩy lui thần chết

Cho nhân trần qua hết trầm luân

Phá tan xiềng xích gông cùm

Nguồn ơn cứu độ muôn trùng trào tuôn

 

Nay Thánh Thể Chúa con chí ái

Chẳng ngự nơi gấm thái hoàng cung

Vinh quang Chúa tể uy hùng

Trong tấm bánh nhỏ ở cùng thế nhân

Nên lương thần dưỡng nuôi chúng tử

Đoàn con hèn vinh dự dường bao

 

Trích: Tập san Đức Tin & Văn Hóa, số 11

Nguồn tin:
Tags :