Bài Hát Chủ Đề Đại hội Giới Trẻ Thế giới Panama 2019: Xin Làm Cho Con Theo Lời Ngài

Thu,24/01/2019
Lượt xem: 867

Ngày 04/07/2018, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của Bài hát chủ đề của Đại hội.

Phiên bản Karaoke

Nguồn tin: Vaticannew