Văn Hóa - Hiệp Thông

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2021

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Năm 2021

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 29, được cử hành vào ngày 11/2/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi một cách thức chữa lành dựa trên mối quan hệ tin tưởng và liên cá nhân giữa người bệnh và những người chăm sóc họ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có tựa đề “Anh em chỉ có một Thầy và tất cả anh em là anh em với nhau” (Mt 23,8). Một tương quan tin tưởng hướng dẫn việc chăm sóc bệnh nhân”. Sứ điệp gồm 5 số, được Đức Thánh ký ngày 20/12/2019.