Văn Hóa - Hiệp Thông

Bài Hát: Ngài Gọi Tên Con

Bài Hát: Ngài Gọi Tên Con

Mời mọi người lắng nghe giọng hát của Thầy Minh Tâm chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê qua sáng tác của Thầy Dương Quảngxt .