Thông Báo: Về Chương trình, Danh sách thí sinh và những điều liên quan đến kỳ thi tuyển sinh Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVIII

Thu,20/05/2021
Lượt xem: 7025

GIÁO PHẬN VINH

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An

Số 0221/TB-ĐCV

ĐCV ngày 20 tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về Chương trình, Danh sách thí sinh và những điều liên quan đến kỳ thi tuyển sinh

Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVIII

 

Kính gửi: Quý cha và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh, đặc biệt là các em thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê khóa XVIII

Như thông báo số 0121/TB-ĐCV đề ngày 05/02/2021, kỳ thi tuyển sinh vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê khóa XVIII của Giáo phận Vinh sẽ được tổ chức vào các ngày 07-08/06/2021 tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Vậy để giúp các thí sinh có một kỳ thi tuyển được tốt đẹp, Ban Tuyển sinh thông báo một số thông tin liên quan như sau:

I. Chương trình:

* Ngày 07/06/2021

– 6g00’: Tập trung

– 6g15’: Khai mạc tại Hội trường

– 6g45’: Vào phòng thi

– 7g00’- 9g30’: Thi Văn Nghị Luận

– 9g30’- 9g50’: Giải lao

– 10g00’- 11g15’: Thi Trắc Nghiệm

– 11g45’: Ăn trưa

– 13g45-18g00’: Phỏng Vấn

* Ngày 08/06/2021

– 7g00’-11g00’: Phỏng Vấn

– 13g45’-18g00’: Phỏng Vấn

II. Địa điểm thi: Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.

III. Danh sách các thí sinh đăng ký dự thi:

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐCV THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ KHÓA XVIII (2021)

TT

 

TÊN THÁNH, HỌ

 

 

TÊN GỌI

 

NĂM SINH

 

GIÁO XỨ

 

GIÁO HẠT

        1         

Giuse Nguyễn Văn

Ân

04/02/1993

Trang Nứa

Xã Đoài

        2         

Phêrô Chu Văn Tuấn

Anh

03/10/1997

Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa

        3         

Giuse Phạm Văn

Anh

08/07/1994

Thanh Tân

Bảo Nham

        4         

Giuse Trần Hoàng

Ánh

08/05/1996

Kẻ Gai

Cầu Rầm

        5         

Gioan Lê

Cao

23/06/1995

Trang Đen

Vạn Lộc

        6         

Giuse Nguyễn Văn

Chính

17/06/1996

Gh độc lập Bắc Thịnh

Bảo Nham

        7         

Gioan Lê Văn

Chung

05/10/1996

Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa

        8         

JB. Trần Đăng

Chương

22/01/1995

Thanh Tân

Bảo Nham

        9         

Giuse Bùi Văn

Côi

07/02/1995

Mành Sơn

Thuận Nghĩa

      10       

Micae Nguyễn Đình

Cương

17/05/1997

Thanh Dạ

Vàng Mai

      11       

Giuse Trần Quốc

Cường

01/11/1995

Trại Gáo

Nhân Hòa

      12       

Gioan  Nguyễn Văn

Cường

16/11/1998

Vạn Lộc

Vạn Lộc

      13       

Giuse Trương Văn

Dâng

24/03/1998

Hội Yên

Bảo Nham

      14       

Antôn Ngô Văn

Danh

26/10/1996

Đạo Đồng

Quy Hậu

      15       

Giuse Trần Văn

Đào

10/08/1999

Cự Tân

Vàng Mai

      16       

JB. Nguyễn Đình

Đạt

29/02/1996

Xuân Mỹ

Nhân Hòa

      17       

Antôn Ngô Tiến

Đạt

10/12/1997

Diệu Phúc

Kẻ Dừa

      18       

Giuse Trần Quốc

Diện

10/06/1997

Bột Đà

Bột Đà

      19       

Giuse Nguyễn Văn

Diện

02/02/1995

Mẫu Lâm

Nhân Hòa

      20       

Giuse Hồ Sỹ

Diệu

28/05/1993

Sơn La

Bột Đà

      21       

Phêrô Bùi Văn

Đoàn

21/02/1997

Thuận Giang

Thuận Nghĩa

      22       

Giuse Bùi Văn

Đoàn

01/04/1995

Thuận Giang

Thuận Nghĩa

      23       

Phêrô Chu Văn

Đức

02/08/1999

Kẻ Dừa

Kẻ Dừa

      24       

Phêrô Bùi Minh

Đức

20/06/1999

Lộc Thủy

Vàng Mai

      25       

Giuse Nguyễn Văn

Đức

02/06/1993

Mỹ Khánh

Bảo Nham

      26       

Phaolô Nguyễn Văn

Dũng

05/07/1999

Đạo Đồng

Quy Hậu

      27       

Phêrô Trần Cầu Anh

Dũng

26/04/1998

Quan Lãng

Dừa Lãng

      28       

JB. Trần Khánh

Dương

29/08/1994

Xã Đoài

Xã Đoài

      29       

Giuse Phan Hữu

Dương

29/10/1995

Hội Nguyên

Thuận Nghĩa

      30       

Giuse Phạm

Duy

20/07/1996

Bàn Thạch

Vạn Lộc

      31       

Phêrô Nguyễn Đức

Duy

27/09/1998

Lập Thạch

Cửa Lò

      32       

Giuse Nguyễn Văn

Hải

01/11/1995

Cồn Cả

Phủ Quỳ

      33       

Antôn Nguyễn Văn

Hải

15/05/1998

Hậu Thành

Quy Hậu

      34       

Giuse Bùi Đức

Hân

30/07/1994

Thuận Giang

Thuận Nghĩa

      35       

Giuse Trần Văn

Hạnh

24/01/1997

Vạn Phần

Đồng Tháp

      36       

JB. Thái Viết

Hiếu

01/09/1998

Bố Sơn

Xã Đoài

      37       

Phêrô Lê Trọng

Hồ

11/08/1998

Kẻ Gai

Cầu Rầm

      38       

Phêrô Trần Ngọc

Hoàng

25/01/1998

Bảo Nham

Bảo Nham

      39       

JB. Lê Trọng

Hoàng

25/09/1996

Đồng Vông

Cửa Lò

      40       

Gioan Nguyễn văn

Hoàng

24/09/1995

Cẩm Trường

Thuận Nghĩa

      41       

Antôn Nguyễn Xuân

Hoàng

18/06/1994

Lập Thạch

Ca Lò

      42       

Giuse Hoàng văn

Huệ

31/01/1999

Cẩm Trường

Thuận Nghĩa

      43       

Phêrô Hà Văn

Hùng

04/11/1997

Thanh Sơn

Nhân Hòa

      44       

Giuse Nguyễn Văn

Hùng

18/04/1996

Trang Nứa

Xã Đoài

      45       

Giuse Trần Văn

Hùng

03/06/1999

Lộc Thủy

Vàng Mai

      46       

Antôn Nguyễn Văn

Hùng

15/05/1993

Trại Gáo

Nhân Hòa

      47       

Giuse Hoàng Văn

Hùng

16/03/1998

Xuân Mỹ

Nhân Hòa

      48       

Phêrô Hồ Sỹ

Hùng

21/09/1995

Thanh Tân

Bảo Nham

      49       

Giuse Nguyễn Chí

Hướng

18/05/1994

Yên Lưu

Thuận Nghĩa

      50       

Fx. Nguyễn Văn

Hưởng

28/02/1998

Cồn Cả

Phủ Quỳ

      51       

Giuse Hồ Sỹ

Hưởng

07/02/1995

Thanh Xuân

Vàng Mai

      52       

Phêrô Đinh Quang

Khánh

18/06/1998

Văn Thành

Vạn Lộc

      53       

Phaolô Nguyễn Văn

Khánh

05/01/1998

Quan Lãng

Dừa Lãng

      54       

Inhaxiô Lê Văn

La

18/12/1995

Đăng Cao

Kẻ Dừa

      55       

JB. Nguyễn Văn

Lâm

08/09/1995

Hội Yên

Bảo Nham

      56       

Giuse Trần Đăng

Lành

12/09/1995

Bột Đà

Bột Đà

      57       

Antôn Dương Văn

Linh

02/07/1995

Phúc Lộc

Kẻ Dừa

      58       

Antôn Nguyễn Đình

Lộc

29/11/1995

Yên Lạc

Vạn Lộc

      59       

Antôn Trần Văn

Lộc

27/05/1998

Cầu Rầm

Cầu Rầm

      60       

Fx. Lê Hồng

Lợi

21/12/1995

Thuận Nghĩa

Thuận Nghĩa

      61       

Giuse Chu Thiện

Lượng

09/08/1994

Sơn La

Bột Đà

      62       

Gioan Nguyễn Hữu

Mận

10/09/1994

Trung Song

Đông Tháp

      63       

Phêrô Hồ Đức

Mạnh

11/09/1997

Lộc Thủy

Vàng Mai

      64       

Fx. Nguyễn Văn

Minh

16/04/1996

Cồn Cả

Phủ Quỳ

      65       

Fx. phạm công

Minh

06/04/1993

Rú đất

Bảo nham

      66       

JB. Nguyễn Tiểu

Mộng

10/10/1997

Vĩnh Hòa

Kẻ Dừa

      67       

Giuse Nguyễn Xuân

Nam

08/04/1998

Trang Nứa

Xã Đoài

      68       

Phêrô Hoàng Sỹ

Nghiêm

20/07/1995

Đồng Lạc

Kẻ Dừa

      69       

Giuse Nguyễn Văn

Ngọc

26/05/1998

Hậu Thành

Quy Hậu

      70       

JB. Nguyễn Văn

Ngọc

18/09/1997

Trang Nứa

Xã Đoài

      71       

Giuse Nguyễn Hữu

Ng

07/10/1997

Đồng Lạc

Kẻ Dừa

      72       

Phaolô Đinh Hữu

Nh

06/10/1994

Trang Nứa

Xã Đoài

      73       

Đăng Khoa Bùi Minh

Nhật

23/12/1998

Hội Nguyên

Thuận Nghĩa

      74       

JB. Phạm Trọng

Nhật

06/01/1999

Trang Nứa

Xã Đoài

      75       

Giuse Nguyễn Văn

Nho

07/10/1995

Yên Lý

Đông Tháp

      76       

Giuse Phạm Đình

Pháp

29/09/1995

Xã Đoài

Xã Đoài

      77       

Phêrô Nguyễn Văn

Pháp

20/08/1997

Kẻ Dừa

Kẻ Dừa

      78       

Phaolô Đậu Văn

Pháp

09/10/1995

Vạn Lộc

Vạn Lộc

      79       

Giuse Trần Văn

Phong

06/06/1995

Mành Sơn

Thuận Nghĩa

      80       

Antôn Thái Viết

Phúc

03/08/1998

Mỹ Khánh

Bảo Nham

      81       

Giuse Nguyễn Thế

Phượng

20/09/1996

Phù Long

Cầu Rầm

      82       

Gioan Đặng Đình

Quang

15/05/1995

Phúc Yên

Vạn Lộc

      83       

JB. Phan Tâm

Quảng

23/05/1997

Quan Lãng

Dừa Lãng

      84       

Antôn Phan Văn

Quyền

20/01/1997

Đồng Kén

Quy Hậu

      85       

Phêrô Nguyễn Văn

Quyết

06/03/1994

Mô Vĩnh

Vạn Lộc

      86       

Giuse Nguyễn Đăng

Quyết

27/11/1997

Bùi Ngọa

Xã Đoài

      87       

Phêrô Nguyễn Văn

Sinh

08/03/1995

Mỹ Yên

Nhân Hòa

      88       

Phêrô Lê Minh

Sơn

21/02/1998

Phú Linh

Đông Tháp

      89       

Fx. Nguyễn Đức

Sỹ

14/12/1998

Xuân Kiều

Nhân Hòa

      90       

Gioan Vũ Minh

Tâm

10/09/1996

Sơn Trang

Vàng Mai

      91       

Phaolô Văn Đình

Tâm

07/02/1997

Đại Yên

Bột Đà

      92       

Giuse Nguyễn Thanh

Tấn

28/09/1997

Trang Nứa

Xã Đoài

      93       

JB. Phan Văn

Tạo

18/07/1994

Hội Yên

Bảo Nham

      94       

Giuse Trần Văn

Thân

20/02/1997

Mỹ Khánh

Bảo Nham

      95       

Giuse Nguyễn Văn

Thắng

18/07/1998

Nhân Hòa

Nhân Hòa

      96       

Giuse Nguyễn Đình

Thắng

04/10/1996

Lâm Xuyên

Bảo Nham

      97       

Giuse Nguyễn Văn

Thanh

14/10/1998

Đồng Lạc

Kẻ Dừa

      98       

JB. Trần Duy

Thanh

29/08/1995

Tân Lộc

Cửa Lò

      99       

Giuse Phạm Văn

Thành

11/04/1996

Hội Yên

Bảo Nham

     100     

Antôn Ngô Văn

Thiện

21/12/1998

Đạo Đồng

Quy Hậu

     101     

Giuse Trần Trung

Thịnh

07/03/1996

Nhân Hòa

Nhân Hòa

     102     

Phêrô Nguyễn Văn

Thịnh

04/12/1997

Bình Thuận

Nhân Hòa

     103     

JB. Nguyễn Văn

Thợi

17/07/1998

Cẩm Trường

Thuận Nghĩa

     104     

Antôn Nguyễn Văn

Thông

23/04/2000

Bảo Nham

Bảo Nham

     105     

Giuse Nguyễn Hồng

Thuyên

15/02/1998

Bùi Ngọa

Xã Đoài

     106     

Giacôbê Nguyễn Văn

Trường

24/06/1997

Mẫu Lâm

Nhân Hòa

     107     

Giuse Nguyễn Xuân

Trưởng

16/10/1997

Phù Long

Cầu Rầm

     108     

Giuse Nguyễn Văn

20/10/1994

Phù Long

Cầu Rầm

     109     

Giuse Phan Anh

Tuấn

25/10/1995

Xã Đoài

Xã Đoài

     110     

Fx. Phạm Minh

Tuấn

05/11/1996

Phù Long

Cầu Rầm

     111     

JB. Phan anh

Tuấn

20/04/1995

Cẩm trường

Thuận nghĩa

     112     

Antôn Chu Đình

Tuấn

15/11/1995

Đạo Đồng

Quy Hậu

     113     

Phêrô Dương Định

Tướng

02/01/1998

Bố Sơn

Xã Đoài

     114     

Giuse  Nguyễn Văn

Tùy

08/08/1999

Lập Thạch

Cửa Lò

     115     

Fx. Phạm Văn

Văn

13/07/1994

Thanh Tân

Bảo Nham

     116     

Giuse Phạm Đình

Văn

09/01/1997

Xã Đoài

Xã Đoài

     117     

Phêrô Võ Quốc

Vương

16/11/1997

Phi Lộc

Kẻ Dừa

IV. Một số lưu ý khác:

- Các thí sinh tự túc chỗ trọ và ăn uống trong những ngày thi, riêng trưa ngày 07/06, các thí sinh dùng cơm tại Đại Chủng viện;

- Các thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để vào phòng thi;

- Thí sinh cần điều chỉnh thông tin cá nhân liên quan đến Danh sách được thông báo, xin liên hệ đến số điện thoại : 0963554278 (Lm. Phaolô Nguyễn Thiện Tạo).

Cuối cùng, xin Chúa Thánh Thần ban ơn bình an và hướng dẫn các thí sinh có một kỳ thi tuyển tốt đẹp.

 

T/M Ban Tuyển Sinh

Trưởng Ban

 

 

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh

Giám đốc Đại Chủng viện

Nguồn tin: