TGM Giáo phận Vinh: Thông báo các ứng sinh GP Vinh trúng tuyển vào ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVIII – 2021

Wed,30/06/2021
Lượt xem: 1416

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365415615 | Email: vptgmvinh@gmail.com


Số: 1321/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Danh sách ứng sinh Giáo phận Vinh
trúng tuyển vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVIII – 2021
—————————————

Kính gửi: Quý cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Vinh.

– Căn cứ Quy chế Tuyển sinh vào Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Phanxicô Xaviê;

– Căn cứ điều kiện dự thi vào ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê năm 2021;

– Sau khi xét duyệt dựa trên kết quả của từng thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ngày 07-08/06/2021, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh công bố danh sách các ứng sinh trúng tuyển vào ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVIII như sau:

TT

Tên Thánh, Họ Tên

Năm sinh

Giáo xứ

Giáo hạt

 1         Gioan Lê Cao 23/06/1995 Trang Đen Vạn Lộc
 2         Gioan Lê Văn Chung 05/10/1996 Thuận Nghĩa Thuận Nghĩa
 3         Giuse Trần Quốc Diện 10/06/1997 Bột Đà Bột Đà
 4         Giuse Bùi Văn Đoàn 01/04/1995 Thuận Giang Thuận Nghĩa
 5         Phêrô Bùi Văn Đoàn 21/02/1997 Thuận Giang Thuận Nghĩa
 6         Phêrô Chu Văn Đức 02/08/1999 Kẻ Dừa Kẻ Dừa
 7         Phêrô Lê Trọng Hồ 11/08/1998 Kẻ Gai Cầu Rầm
 8         Giuse Nguyễn Chí Hướng 18/05/1994 Yên Lưu Thuận Nghĩa
 9         Antôn Nguyễn Đình Lộc 29/11/1995 Yên Lạc Vạn Lộc
10       Phêrô Hồ Đức Mạnh 11/09/1997 Lộc Thủy Vàng Mai
11       FX. Nguyễn Văn Minh 16/04/1996 Cồn Cả Phủ Quỳ
12       Phêrô Hoàng Sỹ Nghiêm 20/07/1995 Đồng Lạc Kẻ Dừa
13       Phaolô Đinh Hữu Nhạ 06/10/1994 Trang Nứa Xã Đoài
14       Antôn Thái Viết Phúc 03/08/1998 Mỹ Khánh Bảo Nham
15       Antôn Phan Văn Quyền 20/01/1997 Đồng Kén Quy Hậu
16       Phêrô Nguyễn Văn Quyết 06/03/1994 Mô Vĩnh Vạn Lộc
17       Phêrô Nguyễn Văn Sinh 08/03/1995 Mỹ Yên Nhân Hòa
18       Phêrô Lê Minh Sơn 21/02/1998 Phú Linh Đông Tháp
19       FX. Nguyễn Đức Sỹ 14/12/1998 Xuân Kiều Nhân Hòa
20       Gioan Vũ Minh Tâm 10/09/1996 Sơn Trang Vàng Mai
21       Giuse Nguyễn Thanh Tấn 28/09/1997 Trang Nứa Xã Đoài
22       JB. Phan Văn Tạo 18/07/1994 Hội Yên Bảo Nham
23       Giuse Nguyễn Văn Thắng 18/07/1998 Nhân Hòa Nhân Hòa
24       Giuse Phạm Văn Thành 11/04/1996 Hội Yên Bảo Nham
25       Antôn Nguyễn Văn Thông 23/04/2000 Bảo Nham Bảo Nham
26       Giuse Nguyễn Hồng Thuyên 15/02/1998 Bùi Ngọa Xã Đoài
27       JB. Nguyễn Văn Trường 24/06/1997 Mẫu Lâm Nhân Hòa
28       JB. Phan Anh Tuấn 20/04/1995 Cẩm Trường Thuận Nghĩa
29       Giuse Phan Anh Tuấn 25/10/1995 Xã Đoài Xã Đoài
30       FX. Phạm Minh Tuấn 05/11/1996 Phù Long Cầu Rầm

Nếu ai biết ứng sinh nào trên đây mắc ngăn trở theo Giáo luật hoặc không xứng đáng với ơn gọi linh mục, theo lương tâm, buộc trình báo cho Tòa Giám mục biết trước ngày 15 tháng 08 năm 2021. Người trình báo vui lòng cho biết tên, địa chỉ và số điện thoại để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Vào lúc 10g00’ thứ Sáu, ngày 03 tháng 09 năm 2021, các ứng sinh trên đây có mặt tại Tiền Chủng viện Xã Đoài để nhập học.

Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện và hy sinh cộng tác, để công cuộc đào tạo linh mục của Giáo phận đạt được thành quả tốt đẹp.

Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô.

 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
(Đã ký và đóng dấu)
+Anphong Nguyễn Hữu Long

Nguồn tin: gpvinh.org