CÁO PHÓ: ông Cố: Giuse Trần Văn Châu Gx. Nhân Hòa- Gp. Vinh, Thân phụ Thầy Giuse Trần Văn Linh, Khóa XIV

Sat,20/07/2019
Lượt xem: 1245

 

“Chính Thy là s sng li và là s sng
Ai tin vào Th
y, thì dù có chết, cũng s được sng” (Ga 11, 25).

 †

 CÁO PHÓ

Trong nim tin vào Chúa Kitô Phc Sinh
Gia đình Thầy Giuse Trần Văn Linh kính báo:

Ông C
GIUSE TRẦN VĂN CHÂU
Sinh ngày 1/7/1958
ti giáo x Nhân Hòa, giáo ht Nhân Hòa, Giáo phn Vinh
Là thân ph ca thầy Giuse Trần Văn Linh,
Ch
ủng sinh khóa XIV, Đi Chng vin Thánh Phanxicô Xaviê

Đã an ngh trong Chúa hi 9h30’, th Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019
Hưởng th 61 tui.

Thánh l An táng Ông Cụ Giuse s được c hành vào lúc 15h 30'
Thứ Năm
, ngày 08 tháng 8 năm 2019

ti nhà th Giáo x Nhân Hòa
(xã Nghi Thuận, huyn Nghi Lộc, tnh Ngh An).

Cy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho linh hn Giuse được phc sinh vi Đc Kitô
và được cùng các Thánh trên Quê Tri.

R.I.P.

Nguồn tin: