Tin Tức

ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria Ở Bên Cạnh Những Người Qua Đời Đơn Độc Trong Đại Dịch

ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria Ở Bên Cạnh Những Người Qua Đời Đơn Độc Trong Đại Dịch

Tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, tại buổi tiếp kiến ​​chung ngày 24/3/2021, Đức Thánh Cha suy tư về cầu nguyện trong sự hiệp thông với Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng mà Ngài đã ban cho chúng ta "như là người Mẹ, không phải như nữ thần, không phải là đồng cứu chuộc". Và thái độ của Mẹ là một "giáo lý sống" cho mọi Ki-tô hữu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, là người Mẹ, Mẹ Maria ở bên những người qua đời đơn độc, không có người thân an ủi.

Trang  «  [5] 6 7  »