Thánh Kinh Hay Giáo Hội Có Thẩm Quyền Tối Thượng?

Thu,17/03/2022
Lượt xem: 722

300 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO

Câu 24: Thánh Kinh Hay Giáo Hội Có Thẩm Quyền Tối Thượng?

 

Ảnh từ Internet

Martin Luther bắt đầu cuộc Cải Cách Tin Lành (vào thế kỷ 16) với khái niệm sola scripture (duy Thánh Kinh); xem Thánh Kinh có thẩm quyền tối thượng về những vấn đề mang tính giáo thuyết. Công đồng Tren-tô được triệu tập cùng thế kỷ này đã xác định một cách long trọng rằng: Giáo Hội, hay chính xác hơn, Huấn Quyền của Giáo Hội Công Giáo có tính tối thượng và chung cuộc- không phải bởi vì Giáo Hội là thượng cấp của Thánh Kinh, nhưng bởi vì toàn bộ mạc khải thánh, từ Thánh Kinh tới Thánh Truyền, được trao phó cho Giáo Hội để bảo vệ và diễn giải cách chính xác.

 

Không có nơi nào trong Thánh Kinh cho biết Chúa Giêsu nói là phải đọc, nhưng Ngài thường ra lệnh chúng ta nghe. Lời được viết ra không xuất hiện ngay lập tức; nhưng những lời nói và những lời không được viết ra đã có sau khi Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ của Người. Matthêu 16, 18-19 là một đoạn trích nổi tiếng, ở đó Chúa Giêsu nói với Simon, “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Từ ngữ Hy Lạp ekklesia được dịch là “giáo hội.” Đoạn trích cho thấy rõ ràng rằng: Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập nên. Giáo Hội là Giáo Hội của Chúa Kitô, và Giáo Hội có quyền ràng buộc và “tháo cởi” trên trời cũng như dưới đất. Làm thế nào Lời Chúa có thể đi ngược lại với ý muốn của Ngài? Nếu chính Chúa Giêsu là Đấng đã thiết lập Giáo Hội và Ngài ban cho Giáo Hội thẩm quyền đầy đủ để dạy dỗ nhân danh Người, thì không có sự cạnh tranh nào giữa Thánh Kinh và Giáo Hội cũng như không có bất cứ sự đối nghịch nào giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 40.

Nguồn tin: sjjs.edu.vn