Tâm Sự Với Chùng Thâm

Sat,23/03/2019
Lượt xem: 459

 

Chùng thâm màu áo hy sinh
Sao thầy còn muốn bụi tình trần gian?
Mặc cho tình nắng đưa ngang,
Hương kia ngào ngạt muốn sang bên thầy.
Mặc cho hương bạc lung lay,
Áo đồ hàng hiệu đêm ngày vấn vương.
Mặc cho danh vọng thế lương
Chức cao quyền trọng đêm trường mộng mơ
Chùng này sao nỡ thờ ơ
Để cho thầy bạn bơ vơ chợ đời
Nguyện làm áo giáp không ngơi
Canh chừng giữ chủ, trọn đời hiến trung
Cầu cho thầy bạn trẻ trung
Tâm hồn thoải mái, ung dung theo Ngài

Thầy rằng: cảm ơn chú hai
Thâm giao hiểu rõ hình hài tôi đây
Nhưng mà chú hai biết đấy
Chúa thương, Chúa gọi, tôi này đi theo
Lẽ ra Chúa phải cất treo
Đừng cho tim động tim reo trước tình
Lẽ ra Chúa uốn trí mình
Đừng cho nó cố leo mình lên cao
Lẽ ra Chúa phải đóng bao
Đừng cho lòng động, nao nao vì tiền
Thế mà Chúa vẫn điềm nhiên
Để cho chúng nó triền miên vẫy vùng
Chùng rằng: Thiên Chúa uy hùng
Ngài thương Ngài để tự dưng vậy mà
Cho thầy chứng tỏ thật thà
Trung thành theo Chúa mới là thâm sâu.

Giuse Trương Văn Hải-K.13
Trích từ Tập san Đức tin và Văn hóa, số 8
 

 

Nguồn tin: