Làm Linh Mục

Mon,25/03/2019
Lượt xem: 451

 Làm linh mục là thế nào hả Chúa?

Có phải ngồi trên, ngồi trước, ngồi đầu,
Đi người rước, ăn có người phục vụ,
Rủng rỉnh tiền tiêu không lo thiếu bao giờ.

Làm linh mục là thế nào hả Chúa?
Có phải “làm vua” một cõi tung hoành,
Một lời nói cả ngàn người răm rắp,
Chẳng dám kêu than hay góp ý nửa lời.

Con ơi!
Làm linh mục đâu phải là như thế,
Mà như Thầy đường Thập Giá bước đi,
Trong tin yêu, nghèo khó, vâng lời,
Yêu Chúa ‘một’ cũng phải yêu người ‘một’.

Làm linh mục là trở thành ‘tôi tớ’,
Phục vụ người, phục vụ Chúa mọi nơi,
Mặc mưa sa, bão táp cuộc đời,
Luôn vui vẻ sẵn sàng bước tới.

Làm linh mục là trở nên đáng mến,
Đem ‘niềm vui’ xua tan hết ‘ưu phiền’,
Biến ‘xáo trộn’ trở thành nơi ‘hòa hợp’,
Bày tỏ ‘xót thương’ tha thứ mọi ‘lỗi lầm’.

Peter Đồng Lam
Trích từ Tập san Đức Tin và Văn hóa, số 7
 
Nguồn tin: