Kinh Thánh - Phụng Vụ

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết:

Trang  «  [2] 3 4  »